O Polityce

Sprostowanie PISF

W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykule „Umowy i zmowy” opublikowanym w dniu 9 sierpnia 2023 r. informujemy, że nieprawdą jest, że spółka, której prezesem jest R. Golba, otrzymała 15 mln zł dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Film fabularny, o którym była mowa w artykule, skorzystał z systemu wsparcia finansowego, tzw. „zachęt”, który przyznaje zwrot części poniesionych w Polsce kosztów produkcji dla dużych, kinematograficznych projektów międzynarodowych. Przyznawanie tego rodzaju wsparcia odbywa się automatycznie, po spełnieniu ustawowych przesłanek i jest pozbawione elementu decyzyjności Dyrektora PISF, tak jak ma to miejsce przy przyznawaniu dotacji.

SŁAWOMIRA NIEWIADOMSKA, PEŁNOMOCNIK DYREKTORA PISF
SYLWIA GROCHOWSKA, PEŁNOMOCNIK DYREKTORA PISF

***

W następnym numerze opublikujemy komentarz redakcji.

Polityka 36.2023 (3429) z dnia 29.08.2023; Do i od redakcji; s. 91
Reklama
Reklama