O Polityce

Szanowni Czytelnicy!

Polityka

Otrzymaliśmy sygnały o gorszej jakości druku niektórych egzemplarzy poprzedniego wydania POLITYKI (numer 36). Rzeczywiście, wskutek pomyłki drukarni, część nakładu naszego tygodnika została wydrukowana na papierze o innych właściwościach niż standardowy, co widać zwłaszcza w mniejszym kontraście i mniejszym nasyceniu kolorem publikowanych fotografii. Za naszym pośrednictwem drukarnia przeprasza za zaistniały błąd; wdrożono już dodatkowe procedury kontrolne. Mamy nadzieję, że nie utrudnił on Państwu lektury POLITYKI. My też przepraszamy za ten incydent.

Polityka 37.2023 (3430) z dnia 05.09.2023; Do i od Redakcji; s. 91
Reklama
Reklama