O Polityce

Konferencja „Równość płci, czyli jak parytety gwarantują zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy” 21 września 2023 r. w Białymstoku

materiały prasowe

WŁADZA, BIZNES, EDUKACJA to główne zagadnienia konferencji pt. „Równość płci, czyli jak parytety gwarantują zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy”, organizowanej przez Podlaski Związek Pracodawców. Konferencja odbędzie się 21 września 2023 r. w formule hybrydowej – stacjonarnie w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku (ul. Ciołkowskiego 1N) w połączeniu z transmisją online na żywo.

Celem konferencji jest promowanie równego traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, włącznie z polityką, biznesem, edukacją, mediami. Konferencja ma zwrócić uwagę na istniejące nierówności płciowe i zachęcić do podejmowania działań na rzecz ich wyeliminowania.

PROGRAM KONFERENCJI

09:30-10:00 rejestracja uczestników

10:00 powitanie uczestników konferencji

10:15 -11:15 WŁADZA. Czy można uzyskać równowagę w reprezentacji społecznej?
Moderator: prof. UW dr hab. Jacek Męcina - Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan
• wystąpienie Ambasador Finlandii w Polsce, Päivi Maarit Laine
• wystąpienie przedstawiciela Ambasady Islandii w Polsce
• Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku
• Magdalena Czarzyńska – Jachim, Wiceprezydentka Sopotu

11:15-11:25 przerwa kawowa

11:25-12:40 BIZNES. Czy różnorodność i równość sprzyjają rozwojowi biznesu?
Moderator: r.pr. Katarzyna Zadykowicz-Sokół, wiceprezes Podlaskiego Związku Pracodawców
• wystąpienie Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
• Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji LEWIATAN
• Katarzyna Rutkowska, Wiceprezes Zarządu AC S.A. w Białymstoku
• Łukasz Chałaczkiewicz, Prezes Lipton Teas and Infusions w Europie Wschodniej
• Magdalena Pogorzelska, Starszy Kierownik Centrum kompetencji Liderów ORSTED POLSKA spółka z o.o.
• Agnieszka Rudnicka, Prezes Zarządu PALISANDER spółka z o.o.

12:20-12:30 przerwa kawowa

12:30-13:30 EDUKACJA. Czy nauka ma płeć?
Moderator: Adam Janczewski, dziennikarz Radio Białystok
• dr Anna Górska, Adiunktka w Akademii Leona Koźmińskiego oraz dyrektorka Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach.
• dr hab. Izabela Kraśnicka prof. UwB, Prodziekan Wydziału Prawa ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, Uniwersytet w Białymstoku
• dr Anna Augustyn, Przewodnicząca Rady Kobiet, Radna Sejmiku Województwa Podlaskiego.
• dr hab. Bartosz Kuźniarz, prof. UwB, Instytut Filozofii UwB

Rejestracja:
Wszystkich zainteresowanych udziałem stacjonarnym w wydarzeniu, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: biuro@pracodawcypodlasia.pl do 17 września.
Link do transmisji online dostępny będzie na stronie i FB Podlaskiego Związku Pracodawców.
Partner merytoryczny i patronat @Konfederacja Lewiatan
Patronat honorowy Prezydenta Miasta Białegostoku
Patron medialny: tygodnik POLITYKA
Reklama
Reklama