O Polityce

Oświadczenie

Polityka

W rozmowie z Januszem Wróblewskim (POLITYKA 6) w wątku dotyczącym problemów ze znalezieniem finansowania na film „Lubiewo” użyłem sformułowań, które mogły zostać zinterpretowane jako zarzut pod adresem PISF. Nie było to moją intencją. PISF był jedyną instytucją, która zdecydowała się dofinansować nasz film i w żadnym razie nie uważam, jakoby to PISF stał na przeszkodzie w realizacji tego projektu. Sugerowałem jedynie, że przy ograniczonym wsparciu ze strony PISF producentowi było bardzo trudno znaleźć brakujące pieniądze na film, co mnie nie dziwi zupełnie, biorąc pod uwagę, że większość instytucji publicznych, u których moglibyśmy ubiegać się o dodatkowe finansowanie, była ze względów politycznych bardzo niechętna tematom LGBT. Za ewentualne nieporozumienie przepraszam.

PAWEŁ MAŚLONA

Polityka 7.2024 (3451) z dnia 06.02.2024; Do i od redakcji; s. 91
Reklama
Reklama