Paweł Walewski najlepszy
Paweł Walewski, nasz redakcyjny kolega zdobył pierwsze miejsce w konkursie dziennikarskim „Oczy Otwarte” w kategorii Najlepszy Artykuł.
Polityka

Doceniono reportaż  „Pod opuszkami” z cyklu „Na własne oczy” (Polityka 28/2009) o  niewidomych i niedowidzących, którzy świat poznają zmysłem dotyku.
Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i  Philip Morris.

Znajdź nas na: