POLITYKA najczęściej cytowana w czerwcu
Z przyjemnością donosimy, że w czerwcu POLITYKA była najczęściej cytowanym tygodnikiem ogólnopolskim, według rankingu Media Newton.

Również pod względem liczby opublikowanych informacji na temat naszego tygodnika w innych mediach uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu. Świetny wynik zawdzięczamy rankingowi polskich europosłów opublikowanemu w numerze 24 POLITYKI
http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1506402,1,ranking-europoslow-polityki.read
oraz
naszym redakcyjnym imprezom: 7. Letnim Ogrodom POLITYKI w Elblągu www.polityka.pl/ogrody
Salonom w Toruniu, Lublinie i Elblągu i innym spotkaniom z dziennikarzami „Polityki”.

 

 

 

Znajdź nas na: