Informacje prasowe

Nabór do SZKOŁY FILOZOFICZNEJ TADEUSZA GADACZA

Collegium Civitas i „Polityka” zapraszają na studia podyplomowe z filozofii XX wieku w Szkole filozoficznej Tadeusza Gadacza.
Janusz Fajto/Polityka

Studia skierowane są do wszystkich, którzy – bez względu na kierunek swego dotychczasowego wykształcenia – chcą zrozumieć współczesny świat i pogłębić wiedzę na temat głównych problemów myśli i kultury XX wieku. Pragniemy zainteresować naszą ofertą nauczycieli, absolwentów i doktorantów nauk społecznych i humanistycznych, przedstawicieli mediów i pracowników szeroko pojętej sfery kultury oraz wszystkich, którzy zarówno w swej pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym poszukują odniesień do fundamentalnych zagadnień natury filozoficznej.

Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, filozof, kierownik Katedry Filozofii Collegium Civitas, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, wykładowca m.in. na Hebrew University w Jerozolimie i na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve.

Program studiów obejmuje 160 godzin dydaktycznych (2 semestry), zajęcia prowadzone są zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów poświęconych analizie tekstów. Ich zakres tematyczny obejmuje cztery kluczowe bloki:

  • filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha, filozofia egzystencji, filozofia dialogu, fenomenologia, myśl chrześcijańska, myśl marksistowska;
  • filozofia hermeneutyczna, poststrukturalistyczna i postmodernistyczna;
  • filozofia analityczna;
  • filozofia polityczna,

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2010 r., dokumenty można składać w Biurze Rekrutacji Collegium Civitas do końca września.

Więcej informacji na www.civitas.edu.pl/szkola_filozoficzna

Reklama
Reklama