Stypendia - Nagrody Naukowe rozdane!
Polityka

dr n. hum. Joanna Różyńska
Polityka

dr n. hum. Joanna Różyńska

dr inż. Przemysław Biecek
Polityka

dr inż. Przemysław Biecek

dr Marta Soniewicka
Polityka

dr Marta Soniewicka

dr n. med. Wojciech Fendler
Polityka

dr n. med. Wojciech Fendler

dr inż. Piotr Bilski
Polityka

dr inż. Piotr Bilski

Gala, Zdobywcy Nagród Naukowych POLITYKI 2011
Polityka

Gala, Zdobywcy Nagród Naukowych POLITYKI 2011

Gala, na scenie red. nacz. 'Polityki', Jerzy Baczyński oraz Ewa Wilk
Polityka

Gala, na scenie red. nacz. "Polityki", Jerzy Baczyński oraz Ewa Wilk

dr Joanna Różyńska odbiera portfel z symbolicznym czekiem i dyplom
Polityka

dr Joanna Różyńska odbiera portfel z symbolicznym czekiem i dyplom

dr Marta Soniewicka odbiera portfel z czekiem i dyplom
Polityka

dr Marta Soniewicka odbiera portfel z czekiem i dyplom

dr Przemysław Biecek podczas Gali przyjmuje gratulacje i czek z dyplomem
Polityka

dr Przemysław Biecek podczas Gali przyjmuje gratulacje i czek z dyplomem

dr Piotr Bilski odbiera portfel z czekiem oraz dyplom
Polityka

dr Piotr Bilski odbiera portfel z czekiem oraz dyplom

 

Szanowni Państwo!

Znamy już laureatów stypendiów - Nagród Naukowych POLITYKI. Stypendia przyznała Fundacja tygodnika „Polityka”  w ramach akcji  „Zostańcie z Nami”  i były  one skierowane  do młodych i zdolnych naukowców.  Ideą stypendiów - Nagród Naukowych POLITYKI  jest promowanie wartościowego wzoru kariery, z naciskiem na intelekt i pracowitość, na przekór popkulturowym trendom.

Tegoroczne stypendia - Nagrody Naukowe POLITYKI otrzymało pięciu laureatów reprezentujących pięć dziedzin:

KATEGORIA: NAUKI HUMANISTYCZNE
dr n. hum. Joanna Różyńska
Urodzona w 1978 roku. Jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje także w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Z wykształcenia prawniczka, socjolożka, filozofka, bioetyczna. Zajmuje się naukową refleksją nad wyzwaniami współczesnej biologii i medycyny, etyką badań naukowych, a zwłaszcza - etyką powoływania ludzi do istnienia. Szczególnie mocno nurtuje ją problematyka moralnej odpowiedzialności rodziców za jakość życia przyszłych dzieci, której po

KATEGORIA: NAUKI ŚCISŁE
dr inż. Przemysław Biecek  
Urodzony w 1979 roku. Adiunkt i kierownik zakładu na Uniwersytecie Warszawskim.
Specjalista biostatystyki - jak powiada -  punktu wspólnego matematyki, informatyki, biologii obliczeniowej i medycyny. Doktor Biecek buduje narzędzia analizy danych, odpowiadając na specyficzne problemy lekarzy lub biologów. Jego praca znalazła zastosowanie w onkologii przy prognozowaniu ryzyka nawrotu raka, transplantologii czy leczeniu osteoporozy. We wszystkich tych projektach równie ważna jak talent naukowy,  była chęć i umiejętność porozumienia się naukowców reprezentujących odległe od siebie dziedziny. Doktor Biecek napisał dwa podręczniki poświęcone obliczeniowej analizie danych.

KATEGORIA: NAUKI SPOŁECZNE
dr Marta Soniewicka 
Urodzona w  1980 roku.  Jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim, prawniczką, przygotowuje też doktorat z filozofii.
Zajmuje się bioetyką, zwłaszcza tak zwaną odpowiedzialnością prokreacyjną,  oraz  zagadnieniami sprawiedliwości globalnej. Epoka globalizacji, rozmywając granice państw narodowych, uzmysławia dziś wagę słusznego podziału dóbr i wymiaru sprawiedliwości w skali światowej - zwłaszcza za zbrodnie przeciw ludzkości. Jak mówi, dzięki studiom filozoficznym odkryła pasję pracy naukowej –myślenia i tworzenia. Studia prawnicze skierowały tę pasję na problematykę życia społecznego.

KATEGORIA: NAUKI O ŻYCIU
dr n. med. Wojciech Fendler  
Urodzony w 1982 roku.  Asystent na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Już jako student interesował się  analizą statystyczną. Połączywszy umiejętności obliczeniowe z wiedzą kliniczną, rozpoczął pracę naukową początkowo skoncentrowaną na neonatologii, a następnie na genetyce cukrzycy wieku rozwojowego. Badania umożliwiły odszukiwanie pacjentów o nietypowym podłożu choroby, co pozwala na optymalizację terapii, a także oszacowanie ryzyka choroby u potomstwa. Jego dotychczasowe osiągnięcia pokazują, że działalność naukową w pediatrii można z powodzeniem  prowadzić na światowym poziomie również w naszym kraju.

KATEGORIA: NAUKI TECHNICZNE
dr inż. Piotr Bilski
Urodzony w 1977 roku.  Pracuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Ogromny postęp w dziedzinie technik komputerowych pozwala na coraz większy udział inteligentnych maszyn w ludzkim życiu, czyniąc je bezpieczniejszym i wygodniejszym. Doktor inżynier Piotr Bilski specjalizuje się w badaniach z zakresu informatyki i jej zastosowań w elektronice.  Zajmuje się projektowaniem i implementacją algorytmów sztucznej inteligencji do klasyfikacji obiektów. Przykładowe obiekty w tych badaniach, to: maszyny elektryczne (np. silniki), serwomechanizmy (np. elementy robotów), układy elektroniczne (np. filtry analogowe). Opracowywana przez niego teoria może mieć zastosowanie w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, medycznych czy technicznych. Bardzo aktywna działalność badawcza nie przeszkadza doktorowi Bilskiemu w rozległej działalności dydaktycznej i organizacyjnej. W swojej uczelni jest prodziekanem do spraw dydaktyki.


Wartość finansowa każdego stypendium wyniosła 30 tys. zł. Laureaci wyłaniani byli dwuetapowo, przez dwie Kapituły.

W skład Kapituły I stopnia weszli wybitni profesorowie, znawcy poszczególnych dyscyplin nauki:

prof. dr hab. Ewa Bartnik
prof. dr hab. Grażyna Borkowska
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
prof. dr hab. Henryk Domański
prof. dr hab. Adam Frączek
prof. dr hab. Tomasz Giaro
prof. dr hab. Bogumił Jeziorski
prof. dr hab. Michał Kleiber
prof. dr hab. Janusz Kramarek
prof. dr hab. Jan Madey
prof. dr hab. Barbara Markiewicz
red. Zdzisław Pietrasik
prof. dr hab. Aleksander Sieroń
dr hab., prof. UW Maria Skoczek
prof. dr hab. Tomasz Szapiro
red. Adam Szostkiewicz
red. Dorota Szwarcman
prof. dr hab. Wiesław Władyka

Wyłonionych przez Kapitułę I stopnia finalistów konkursu poddano ocenie Kapituły II stopnia, do której zaproszono osoby obdarzone powszechnym zaufaniem i szacunkiem: 

Jerzy Baczyński 
Marek Belka
Henryka Bochniarz
Michał Boni
Stefan Bratkowski
Katarzyna Chałasińska-Macukow
Juliusz Braun
Michał Kleiber
Andrzej Klesyk
Marek Kondrat
Cezary Szczylik
Tomasz Szapiro
Magdalena Środa
Teresa Torańska
Ewa Wanat
Sławomir Zagórski
Krzysztof Zanussi  

Od ponad 10 lat akcja spotyka się z dużym efektem wśród młodych naukowców z całej Polski. Corocznie Fundacja tygodnika „Polityka” otrzymuje  od 400 do 700 aplikacji. W ciągu 10 lat zebrano od hojnych partnerów i czytelników tygodnika „Polityka”  blisko 5 mln złotych i  dochowano  się 196 stypendystów. Stypendyści akcji utworzyli Stowarzyszenie Stypendystów POLITYKI i organizują własne naukowe projekty, zostali też zaproszeni przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego do Rady Młodych Naukowców, ciała doradczego MNiSW.

Relacja z Gali rozdania Stypendiów na www.polityka.pl/stypendia

 

Znajdź nas na: