Informacje prasowe

Pożegnanie prof. Stanisława Głąba

Prof. Stanisław Głąb (w środku) w trakcie posiedzenia Kapituły Prof. Stanisław Głąb (w środku) w trakcie posiedzenia Kapituły "Zostańcie z nami!".
Z głębokim żalem żegnamy prof. dr. hab. Stanisława Głąba, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego i jurora naszej akcji stypendialnej „Zostańcie z nami!”.
Pan Profesor był z nami od samego początku, od 2001 roku, poświęcając swój czas i wiedzę na ocenianie zgłoszeń młodych naukowców z dziedziny chemii. Zmarł nagle 8 lipca.Profesor Głąb był wybitnym chemikiem specjalizującym się w elektrochemicznych i spektroskopowych metodach analitycznych. Przez całą swoją karierę naukową związany z UW, aktywnie uczestniczył w życiu uczelni. W latach 90. poprzedniego stulecia pełnił funkcję najpierw prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Chemii UW. Od 2002 r. zasiadał w Senacie Uniwestytetu, a od 2005 r. pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpoczął właśnie drugą kadencję na tym stanowisku. Profesor był także członkiem Komitetu Chemii Analitycznej, Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk.

Koledzy i koleżanki z uczelni, na czele z rektor UW prof. Katarzyną Chałasińską-Macukow napisali w nekrologu: „był prawdziwym przyjacielem, człowiekiem prawym i szlachetnym, całym sercem oddanym swojej pracy”. Do czego dołączamy się i my - redakcja POLITYKI, Fundacja Tygodnika POLITYKA, jurorzy i fundatorzy „Zostańcie z nami!”.
Trudno nam uwierzyć Panie Profesorze, że nie będzie Pana z nami na środowym posiedzeniu Kapituły „Zostańcie z nami!”.

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną