Wolność słowa a media
O granicach wolności słowa w mediach dyskutować będą uczestnicy konferencji „Wolność słowa a środki masowego przekazu" organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Do pojęcia „wolność słowa" i odmieniania go we wszystkich możliwych przypadkach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. I nie powinno to właściwie budzić żadnego zdziwienia. Mówimy tu bowiem o pojęciu, które we współczesnym świecie stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego, opartego na rzeczywistym poszanowaniu praw i wolności człowieka. Stąd też zarówno w przepisach prawa międzynarodowego, jak i w regulacjach krajowych państw demokratycznych poręcza się i zabezpiecza wolność słowa, w różnych jej przejawach i aspektach, z tradycyjną już - z historycznego punktu widzenia - wolnością prasy na czele.
Czy jednak rzeczywiście potrafimy właściwie oceniać wymiar tej „wolności"? Czy nie jest tak, że z jednej  strony pojawia się tendencja do jej ograniczania, z drugiej zaś permanentne jej nadużywanie w celu poszukiwania taniej sensacji? Jak wszędzie, także na tym polu bardzo wiele zależy od tego, z której strony ocena jest dokonywana - czy z punktu widzenia recenzowanych, czy recenzentów. Głównym narzędziem i zarazem placem boju są tu zaś oczywiście media. Tu bowiem zasada wolności słowa może znaleźć najpełniejszy swój wyraz, tu też najłatwiej przekroczyć jej granice. Bo jak każda wolność, także takie posiadać musi. A te wynikają z regulacji prawnych, o których walorach i niedociągnięciach dyskutować będą właśnie uczestnicy konferencji „Wolność słowa a środki masowego przekazu". Nie ma bowiem takich regulacji, które nie mogłyby być lepsze i takich, których nie można by lepiej przestrzegać (dr Lech Jaworski (Instytut Prawa Cywilnego WPiA UW - Przewodniczący Rady Fundacji „Media Pro Bono" współorganizatora konferencji).

Konferencja „Wolność słowa a środki masowego przekazu", objęta Patronatem Honorowym Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego i JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, odbędzie się 27 października b.r. w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego UW.

Organizatorami konferencji są: Wydział Prawa i Administracji UW, Fundacja „Media Pro Bono" oraz Koło Naukowe „Forum Publicum".


Szczegóły na stronie: www.konferencje.wpia.uw.edu.pl/konf.php?id=207 

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj