Nagroda im. Jerzego Zimowskiego
Laureatem tegorocznej Nagrody im. Jerzego Zimowskiego został nadbrygadier Janusz Skulich.

Ufundowana przez Instytucje Spraw Publicznych Nagroda im. Jerzego Zimowskiego przyznawana jest za działalność społeczną, publicystyczną, badawczą lub inną na rzecz grup społecznych, które znalazły się w sytuacjach nadzwyczajnych, a w szczególności na rzecz migrantów i uchodźców. Nagroda ma charakter pieniężny i jest przyznawana raz w roku.

Janusz Skulich urodził się 1 czerwca 1963 r. w Jaworznie. W roku 1987 ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując stopień podporucznika pożarnictwa i tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. W tym samym roku rozpoczął służbę w Komendzie Wojewódzkiej SP w Katowicach w wydziale prewencji. Od 1988 r. w wydziale operacyjnym. W roku 1997 został naczelnikiem Wydziału Planowania Operacyjnego KW PSP, a rok później zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach. W 2002 r. został powołany na stanowisko śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Wielokrotnie uczestniczył i kierował akcjami ratowniczo-gaśniczymi, w tym m.in.: gaszeniem pożaru lasu w 1992 r. w Kuźni Raciborskiej, akcją przeciwpowodziową w 1997 r. w Raciborzu, a także akcją gaszenia pożaru zbiornika w rafinerii w Trzebini w roku 2002. W styczniu 2006 r. dowodził akcją ratowniczą po katastrofie budowlanej hali wystawowej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie. 4 maja 2005 r. z rąk prezydenta RP otrzymał nominację na stopień nadbrygadiera. W 2000 r. za udział w akcji gaszenia pożaru zakładu „Polar Cup” decyzją prezydenta RP został odznaczony Krzyżem Zasługi Za Dzielność, w 2005 r. również decyzją prezydenta RP  – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2006 r. – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za kierowanie działaniami ratowniczymi po katastrofie budowlanej w Chorzowie. W roku 2004 ukończył studia podyplomowe w SGSP w zakresie kontroli zapobiegania poważnym awariom w przemyśle. Od 2008 roku jest Zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj