"Archiwa X. Zagadnienia kryminalistyczne, procesowe i materialnoprawne"
Pod tym tytułem odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Koło Naukowe Prawa Karnego TEMIDA, z okazji jubileuszu 15-lecia swojej działalności. Zapraszamy do audytorium dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w dniu 18 lutego 2010 roku.
Materiały promocyjne

Część merytoryczna konferencji poświęcona będzie zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem tzw. archiwów X, czyli istniejących przy komendach wojewódzkich Policji specjalnych wydziałów zajmujących się ściganiem sprawców zbrodni niewyjaśnionych i niewykrytych. Ten motyw przewodni ma być pretekstem do szerokich rozważań na tematy taki jak rozwój technologiczny w ściganiu przestępczości, czy zmiany w prawie karnym, będące odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. Do wygłoszenia referatów w panelach merytorycznych konferencji zaprosiliśmy znakomite osobistości ze świata nauki, takie jak prof. UW dr hab. Monikę Płatek, prof. dr. hab. Tadeusza Tomaszewskiego czy prof. dr. hab. Tadeusza Widłę. Nie zabraknie również wybitnych praktyków związanych z wymiarem sprawiedliwości lub organami ścigania, takich jak mł. insp. Paweł Rybicki czy prok. Józef Gurgul.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że obok profesjonalistów i wybitnych znawców przedmiotu do udziału w konferencji zaproszono studenckie koła naukowe zajmujące się naukami penalnymi, funkcjonujące przy wydziałach prawa na uniwersytetach w całej Polsce. Prezentacje kół naukowych będą wstępem do rozważań na temat miejsca studenckiego ruchu naukowego w systemie kształcenia młodych prawników.

Wstęp na konferencję jest wolny po uprzednim zarejestrowaniu się na platformie internetowej www.konferencje.wpia.uw.edu.pl. Zapraszamy do uczestnictwa!

Patronatem honorowym konferencję "Archiwa X..." objął Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, Prof. Krzysztof Rączka. Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów WPiA UW oraz Katedrą Kryminalistyki WPiA UW. Naszymi patronami zostali ponadto: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Komendant Stołeczny Policji, Transfarm sp. z o.o., oraz Fundacja Ubi societas ibi ius. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęła natomiast Polityka, Rzeczpospolita oraz POLIS Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj