Łódź Teatralną Stolicą Polski.

Łódź Teatralną Stolicą Polski. XVII Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych
5 marca odbędzie się uroczysta inauguracja XVII Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych spektaklem Nasza klasa Tadeusza Słobodzianka warszawskiego Teatru na Woli.
Materiały promocyjne

Tematem XVII edycji Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych jest rzeczywistość współczesnego teatru. U podstaw realizowanego przez nas przedsięwzięcia legło zamierzenie ukazania tego wszystkiego, co stanowi o swoistości współczesnej twórczości teatralnej. Nie ulega zaś wątpliwości, że najbardziej charakterystyczną jej cechą jest niejednorodność, wieloaspektowość, uniemożliwiająca systematyzację mnogości zjawisk składających się na współczesny teatr za pomocą jednej kategorii porządkującej. Ów swoisty pluralizm treści, intencji, form i technik ma nadto konfrontacyjny charakter. Fundamentalny plan, w którym „wydarza się” współczesna teatralna rzeczywistość znamionuje nie tylko rozproszenie, lecz, co więcej, polaryzacja artystycznych wizji, za sprawą której rzeczywistość ta jest polem nieustannego ścierania się konkurencyjnych dyskursów artystycznych.

Tegorocznemu Festiwalowi przyświeca idea odsłonięcia owych biegunów opozycji, miejsc „iskrzenia” czy pól konfliktów aktualnej twórczości teatralnej. Moim zamierzeniem była kreacja przestrzeni, w której możliwe będzie ukazanie różnorodnej i wielowymiarowej kondycji współczesnego teatru poprzez zestawienie i zderzenie jego najważniejszych nurtów i tendencji.

Na festiwalu zaprezentują się teatry zagraniczne Deutsches Theater z Berlina ze spektaklem Woyzeck George Büchner na podstawie pomysłu Roberta Wilsona, z songami Toma Waitsa i Teatr Katona Józefa Szinhaz z Budapesztu ze spektaklem Opowieści lasku wiedeńskiego. Zobaczymy także spektakle z całej Polski Niech żyje wojna !!! w reżyserii tegorocznej laureatki Paszportu Polityki Moniki Strzępki, Migrenę Antoniny Grzegorzewskiej w reż. Anny Augustynowicz, Białe małżeństwo Tadeusza Różewicza w reż. Krystyny Meissner, Zmierzch Bogów Luchino Viscontiego, Enrico Mediolianiego, Nicola Badalucco w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, Kazimierz i Karolina Ödön von Horvátha w reż. Jana Klaty, Utwór o matce i ojczyźnie Bożena Keff w reż. Jana Klaty a także Bóg mordu Yasminy Rezy w reż. Katarzyna Kalwat.

Po spektaklach odbędą się spotkania z twórcami, które poprowadzą Ł. Drewniak, P. Sztarbowski i J. Wakar.

Proponujemy również wydarzenia towarzyszące trzy wystawy (Młody plakat teatralny, Ulica Legionów i „Białe małżeństwo” na świecie), koncerty zespołów Morion Trio i Kormoranów oraz pokazy filmowe: 1987-10-07Europa, Europa (1991)- reż. Agnieszka Holland,1991-01-01 Fałszerze (2007)-  reż.2007-02-10 Reporterzy wojenni (1994)- reż. Marcel Ophuls,( filmy zostały zaproponowane przez p. Marię Kornatowską, krytyk filmowy, eseistka, wykładowca łódzkiej PWSFTviT i p. Tomasza Majewskiego, kulturoznawcy, teoretyka i historyka filmu).

Ostatni spektakl festiwalowy zaprezentujemy 6 kwietnia.

Autorem plakatu jest światowej sławy plakacista Michał Batory, a premier plakatu odbyła się 19 stycznia w Musée des Arts Décoratifs w Paryżu.

Szczegółowe informacje na stronie Teatru Powszechnego w Łodzi http://www.powszechny.pl/festiwal.php.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj