FUMAT 2011 w Warszawie
Już jesienią tego roku Warszawa stanie się miejscem międzynarodowej dyskusji na temat materiałów przyszłości.
Polityka

22 i 23 września uczestnicy konferencji FUMAT 2011 – Future materials for Grand Challenges  of our Time będą próbowali uzyskać odpowiedź na pytanie: W jaki sposób materiały przyszłości mogą wpłynąć na rozwój i rozwiązania wielkich wyzwań społecznych strategii UE na rok 2020? 
Konferencja organizowana przez:  Instytut Podstawowych Problemów Techniki  PAN/ Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Politechnikę Warszawską, Europejski Instytut Wirtualny KMM-VIN przy współpracy z międzynarodowymi organizacjami związanymi z badaniami dotyczącymi zaawansowanych materiałów: European Materials Research Society, ETP EuMaT, European Materials Forum oraz Komisji Europejskiej - jest wydarzeniem towarzyszącym prezydencji Polski w Radzie UE i została wpisana do oficjalnego kalendarza imprez polskiego przewodnictwa. Patronat nad FUMAT 2011 objęli: prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz p. Waldemar Pawlak – Minister Gospodarki. 
Cykliczne, od wielu lat spotkanie, po raz pierwszy będzie miało miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej. Tym bardziej będzie warte przedstawienia, że obszar materiałów przyszłości jest dziedziną, w której polskie instytucje i eksperci zajmują wysokie pozycje w rankingach UE i mają znaczny wpływ na kształtowanie jej polityki naukowej.

W trakcie 4 sesji plenarnych i 5 sesji równoległych, zostaną poruszone zagadnienia dotyczące dziedzin, w których materiały przyszłości odgrywają kluczowe role w dążeniu do odpowiedzi na cytowane wyżej pytanie. Tematyka poszczególnych sesji obejmie problematykę m.in.:

  • materiałów przyszłości w następujących sektorach: energetyka, ICT, transport, bezpieczeństwo i ochrona;
  • ludzkich aspektów materiałów przyszłości, takich jak np.: jakość życia, ochrona zdrowia, tworzenie nowych miejsc pracy;
  • prac badawczo-rozwojowych nad materiałami przyszłości, umożliwiających powstawanie partnerskich, międzynarodowych zespołów skupionych wokół krajów europy wschodniej;
  • szerzenie wiedzy i społecznej akceptacji na ich temat.

Głównym założeniem organizacji FUMAT 2011 jest osiągnięcie następujących rezultatów:

 wsparcie polityki unijnej w realizacji strategii i wielkich wyzwań EU2020 w obszarach powiązanych z materiałami przyszłości;

 wywołanie dyskusji na temat kierunków rozwoju materiałów przyszłości, zdeterminowanych nie tylko postępem technologicznym,  ale także potrzebami społecznymi i politycznymi oraz  możliwościami finansowymi;

zwiększenie świadomości społecznej na temat ważkości prac badawczo-rozwojowych nad materiałami przyszłości, jak również dyskusja nad rodzajem działań prowadzących do szerokiej akceptacji społecznej dla opracowanych technologii.

 Na liście wykładowców znalazły się nazwiska wybitnych specjalistów w zakresie, ogólnie rzecz biorąc – nowych technologii, m.in.: prof. Harald Bolt z Niemiec, prof. David Ginley z USA, dr Sisko Sipila z Finlandii, prof. Sukekatsu Ushioda z Japonii, czy z Polski: prof. Michał Basista i prof. Krzysztof Kurzydłowski.

 Konferencji towarzyszyć będą warsztaty oraz spotkania partnerskie.

 Organizatorzy wydarzenia zadbali także o szerzenie wiedzy na temat innowacyjnych technologii i materiałów przyszłości wśród młodych ludzi. W ramach akcji „FUMAT 2011- Materiały Przyszłości dla Młodych” przygotowano dwa cykle spotkań skierowanych głownie do uczniów szkól gimnazjalnych.

W dniach 6-9 września br., w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, odbędą się warsztaty naukowe „Tropami nowych materiałów”. Podczas zajęć młodzież - przeprowadzając samodzielnie badania, będzie miała okazję zapoznać się z niezwykłymi właściwościami innowacyjnych  materiałów i technologii oraz z ich praktycznymi zastosowaniami w medycynie, przemyśle, budownictwie czy  transporcie.
Druga propozycja, tym razem skierowana zarówno do młodzieży, jak i dorosłych – to debata oraz wykłady w ramach Festiwalu Nauki ( 19-24 września br.), podczas których naukowcy przedstawią m.in. niezwykłe właściwości np.: nanomateriałów, kryształów polimerowych, czy grafenu - formy alotropowej węgla, najcieńszego materiału  znanego  w przyrodzie, który ma grubość jednego atomu.
Szczegółowe informacje na temat akcji „Materiałów Przyszłości dla Młodych” znajdują się na: www.dlamlodych.fumat2011.eu 
Udział w konferencji FUMAT 2011 jest bezpłatny. Aby w niej uczestniczyć należy zarejestrować się na stronie: www.fumat2011.eu do dnia 8 września br. (czwartek)  włącznie.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj