Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów
Narodowy Bank Polski zaprasza autorów naukowych publikacji do udziału w drugiej edycji konkursu.
Polityka

Polityka

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej naukowej publikacji książkowej z dziedziny bankowości i finansów, a pośrednio także podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych i promocja najwybitniejszych prac polskich ekonomistów.

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów naukowych publikacji książkowych opublikowanych przez jednego autora lub grupę autorów na terenie Polski w okresie 2 lat poprzedzających ogłoszenie Konkursu i w roku jego ogłoszenia, tj. w okresie między 1 stycznia 2013 r. a 24 września 2015 r. Autor lub grupa autorów mogą zgłosić do Konkursu więcej niż jedną publikację.

Zgłoszenia prac do Konkursu, napisanych wyłącznie w języku polskim, mogą dokonywać:

  • autor lub grupa autorów, pod warunkiem dołączenia dwóch recenzji wspierających wniosek, przygotowanych niezależnie przez dwóch profesorów kierunków ekonomicznych,
  • Rady Wydziałów lub Rady Naukowe Instytutów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii, za zgodą autora/autorów.

Kapituła przyznaje Nagrodę Prezesa NBP w wysokości 80 000 zł.

W przypadku jej nieprzyznania Kapituła może przyznać wyróżnienie w wysokości 30 000 zł.

Kapituła może nie przyznać Nagrody Prezesa NBP i wyróżnienia w danej edycji Konkursu.

Publikacje, wraz z załącznikami, należy przesłać pocztą na adres: Departament Edukacji i Wydawnictw: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów, w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r.

O przyjęciu publikacji do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na I-II kwartał 2016 r.

Informacje o  Konkursie, w tym Regulamin i formularze zgłoszeniowe, dostępne są na stronach: www.nbportal.pl/edukacja
i www.nbp.pl/konkursy

 

Patroni medialni:

Obserwator Finansowy i Polityka

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj