Patronaty

Pochwała dyscypliny?

Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie „Pochwała dyscypliny?”.

Rozgorzał spór o dyscyplinę. Czy jest jej w szkole za dużo, czy za mało? Potrzebne nam jej zaostrzenie czy nie? Znajomy etyk przypomina, że samo pojęcie prowokuje do refleksji nad dwoistością znaczeń. Łacińskie disciplina to po prostu nauczanie, także instrukcja i gałąź wiedzy. Od niego pochodzi słowo discipulus – uczeń.

Jak do tego doszło, że dyscyplina stała się nazwą przyrządu służącego do wymierzania kar? Czy nauczanie oznacza narzucanie norm? Czy musi wiązać się z rygorami, z koniecznością podporządkowania się?

Dyskusja o dyscyplinie w szkole toczy się nie tylko w Polsce, lecz i w innych europejskich krajach. Zwolennicy dyscypliny mówią o otwartych społecznościach szkolnych, w których uczniowie współdecydują o regulaminach, a autonomia odmieniana jest przez wszystkie przypadki – jako o siedliskach chaosu i niesubordynacji.

Przeciwnicy przymusu i narzuconego siłą posłuszeństwa kpią z pedagogiki wojskowych koszar, do jakich przyrównują szkoły, w których karność uznano za jedną z głównych cnót.

W tych debatach najrzadziej słychać głos uczniów. Tymczasem nas najbardziej interesuje to, co Wy myślicie o dyscyplinie. Jak rozumiecie to pojęcie? Czy dyscyplina służy ochronie ładu społecznego, czy łamaniu charakterów? Czy uważacie się za zdyscyplinowanych?

Jakie normy istnieją w Waszych szkołach? Czym są dla Was szkolne regulaminy? Czy ich przestrzegacie, czy raczej lekceważycie? Co zachęca Was do przestrzegania norm?
Czy uważacie, że powinniście rozumieć przepisy i mieć wpływ na ich stanowienie, czy jest Wam to obojętne?

Co waszym zdaniem, należałoby zrobić, by przyjęte w szkole zasady były respektowane przez członków szkolnej wspólnoty? Czy pomoże w tym zaostrzenie dyscypliny?

A może w Waszej społeczności funkcjonują normy nieoficjalne i ukryte przed innymi – nauczycielami, dyrektorami szkoły, rodzicami? Czy potraficie sobie radzić z sytuacjami, w których łamane są przyjęte przez szkolną społeczność zasady? Czy ktoś pomaga Wam rozwiązywać etyczne dylematy, wynikające z konfliktów wartości i norm?

Nie oczekujemy od Was odpowiedzi na wszystkie postawione tutaj pytania. Chcemy tylko, by te pytania okazały się pomocne w przemyśleniu, ocenie i podsumowaniu Waszych obserwacji, doświadczeń i emocji, związanych z regulaminami, normami zachowań  i dyscypliną w szkole.

Nasze zadanie dla Was jest następujące:
Przygotujcie:  
* esej, 
* felieton,
* artykuł,
* reportaż,
* fotoreportaż
* lub film video.

Możecie to zrobić samodzielnie lub w grupie, liczącej jednak nie więcej niż trzy osoby. Oczekujemy szczerych wypowiedzi, twórczych pomysłów, oryginalnych historii z życia (w razie potrzeby zachowamy anonimowość).


Szanowni Nauczyciele,
Zachęćcie swoich uczniów do udziału w naszym konkursie. Porozmawiajcie z nimi, przekonajcie, że szczera wypowiedź ma większą wartość niż uładzona deklaracja. Wyjaśnijcie wątpliwości.

Zapraszamy!

Jury pod przewodnictwem Ireny Dzierzgowskiej wybierze 10 najlepszych prac.

Nagrody:
I nagroda: czterotomowy komplet „Wielkie Mowy Historii”,
II nagroda (dwie): kwartalna prenumerata „Polityki”,
III nagroda (osiem): Wiesław Władyka „Ludzie Polityki”

Terminy:
Do dnia 25 maja 2007 r. prace, z dopiskiem „Pochwała dyscypliny?”, należy wysyłać na adres pocztowy:

Redakcja „Polityki”, ul. Słupecka 6; 02-309 Warszawa 79, skrytka pocztowa 13 lub pocztą elektroniczną na adresy mailowe: dyscyplina@polityka.pl lub znp@znp.edu.pl, z dopiskiem „Pochwała dyscypliny?”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 czerwca 2007 r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 0-22 331 06 59. Pytania można przesyłać także elektronicznie na adres: znp@znp.edu.pl

 
Przeczytaj:

Regulamin konkursu

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną