Patronaty

Zlot Filozoficzny 2007

Międzynarodowa konferencja Zlot Filozoficzny 2007, która odbędzie się w Warszawie w dniach 11-13 maja 2007 jest czwartą z kolei imprezą skierowaną do młodych osób zainteresowanych filozofią.

Patronat medialny nad imprezą sprawuje tygodnik ‘Polityka’, patronem naukowym jest Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Zlot Filozoficzny jest cykliczną imprezą odbywającą się co roku w różnych miastach Polski (gospodarzami Zlotu były m.in.: Lublin, Zielona Góra, Opole). Jest imprezą o wyjątkowych charakterze, bo skierowaną przede wszystkim do młodych osób zainteresowanych filozofią oraz (co ważne) dyscyplinami pokrewnymi:  naukami społecznymi, kognitywistyką, logiką, semiotyką itp.  W zeszłym roku Zlot zgromadził koło 170 osób z Polski oraz krajów, takich jak Czechy  i Holandia.

Zlot stwarza wszystkim uczestnikom niepowtarzalną okazję do wygłoszenia (często pierwszych) referatów naukowych oraz uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez zaproszonych gości Zlotu – w tym roku zaproszenia przyjęli m.in. Agata Bielik-Robson (Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii), Marta Bucholc (Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, stypendystka ‘Polityki’), Adam Grobler (Uniwersytet Opolski, Instytut Filozofii), Jacek Hołówka (Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii), Andrzej Mencwel (Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej), Robert Piłat (Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii), Tomasz Placek (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii), Jarosław Spychała (Projekt Edukacji Filozoficznej LEGO-LOGOS).

Konferencja nie ma tematyki przewodniej – wystąpienia i warsztaty zostaną rozdzielone między kilka równocześnie odbywających się sekcji. W ramach konferencji odbędzie się jedna wspólna dyskusja panelowa na temat: Jakiej debaty publicznej potrzebujemy?

Konferencja odbędzie się na terenie kampusu SGGW (ul. Nowoursynowska 166), gdzie sale Zlotowi udostępnił Wydział Nauk Humanistycznych. Szczegółowy program obrad udostępniony zostanie na stronach wortalu Filozofia.pl w pierwszym tygodniu maja.

Więcej szczegółów dostępnych na stronie: www.filozofia.pl

Cele konferencji:

Popularyzacja filozofii oraz dyscyplin pokrewnych;
Umożliwienie młodym osobom kontaktu z uznanymi autorytetami naukowymi i dydaktycznymi;
Umożliwienie młodym osobom wzięcia aktywnego udziału w konferencji naukowej – wygłoszenia referatu, uczestnictwa w dyskusji itd.
Zachęta do wszelkiego rodzaju krytycznego myślenia,

Organizatorzy:

Instytut Socjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Ośrodek Badań Filozoficznych
Samorząd Studentów Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Interdyscyplinarne Koło Badań nad Językiem przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wortal Filozofia

Kontakt z organizatorami konferencji:

Ośrodek Badań Filozoficznych
ul. Stawki 3/20
00-193 Warszawa
e-mail: obf@obf.edu.pl
tel. 504-163-144

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną