Patronaty

Młodzi Polacy, młodzi Niemcy

POLITYKA zaprasza na konferencję „Młodzi Polacy, młodzi Niemcy we wspólnej Europie – płaszczyzny porozumienia” organizowaną przez Wyższą Szkołę Komunikowania i Mediów Spolecznych oraz Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej, która odbędzie się 24–25 kwietnia w siedzibie WSKiM przy ulicy Rydygiera 8 w Warszawie.

Współpraca Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej zaowocowała dwoma projektami, bardzo pozytywnie ocenionymi przez uczestników i mającymi istotne znaczenie dla wzajemnych relacji młodzieży polskiej i niemieckiej.

Pierwszy projekt nosił nazwę „Odwaga cywilna w czasach pogardy. Żyd i Niemiec razem w walce o człowieczeństwo”.

Drugi projekt zatytułowany był „Trudne dziedzictwo – teraźniejszość i przyszłość współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej we wspólnej Europie”. Celem obu projektów było spojrzenie wstecz : pierwszy projekt stanowił punkt wyjścia do rozważań na temat historii trzech narodów – polskiego, niemieckiego i żydowskiego, człowieczeństwa i barbarzyństwa, odwagi i tchórzostwa, polsko-niemiecko-żydowskiego pojednania. Drugi projekt, również mając za punkt wyjścia perspektywę historyczną, wkraczał w trudną teraźniejszość, poruszając tematy tabu w relacjach polsko-niemieckich poprzez poznanie historii, będącej niekiedy trudnym dziedzictwem dla obu narodów, oraz poprzez odrzucenie negatywnych stereotypów i uprzedzeń. Stworzony został w ten sposób pewien tryptyk.

Trzeci projekt zatytułowano „Młodzi Polacy, młodzi Niemcy we wspólnej Europie – płaszczyzny porozumienia”. Nie wraca się  już w nim ani do historii, ani do narodowych resentymentów. Projekt skupiony jest  wyłącznie na hic et nunc, biorąc pod uwagę fakt, że trzecia powojenna generacja, żyjąca w zjednoczonej Europie komunikuje się na zupełnie innych zasadach niż ich rodzice i dziadkowie, a różnice, jakie są między młodymi pokoleniami obydwu narodów stanowić powinny przedmiot refleksji i dialogu.

W ramach seminarium naukowego zostaną poruszone najważniejsze problemy młodej generacji w dzisiejszym świecie: stosunek młodych Niemców i Polaków do sytuacji politycznej w obu krajach, do problemu światowych konfliktów zbrojnych, do tradycyjnych wartości etycznych, wyobrażeń o własnym osobistym szczęściu i przyszłości (miłość, rodzina).

Poruszona zostanie problematyka młodzież niemieckiej i polskiej na rynkach pracy – we własnym kraju i rynkach europejskich, omówiona pozycja i rola kobiety, a także stosunek młodych Niemców i Polaków do problemu patologii społecznych.

W kończącym tryptyk projekcie duży nacisk kładziemy na głos młodego pokolenia. Partnerem seminarium będzie po raz kolejny Szkoła Teatralno-Filmowa Reduta Berlin (Schauspielschule fuer Theater und Film), założona i prowadzona przez prof. Teresę Nawrot, asystentkę i aktorkę Jerzego Grotowskiego.

Przewiduje się również pokaz filmu „Lichter” (Światła) prod. RFN, w reż. Hansa-Christiana Schmida. (To film o dwóch dniach życia ludzi we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach). Film ten jest znakomitym punktem wyjścia do dyskusji. Do udziału w seminarium zapraszamy odtwórcę jednej z głównych ról, Zbigniewa Zamachowskiego.

Udowadniając, że tym elementem, który łączy, a nie dzieli jest sztuka, odbędą się  także wspólne warsztaty dla kierunku aktorskiego WSKiMS i Szkoły Teatralno-Filmowej Reduta Berlin, zakończone spektaklem wieńczącym seminarium.

Organizatorzy są przekonani, że trzecie i ostatnie seminarium naukowe zamknie ciąg myślowy i przyczyni się do zintensyfikowania kontaktów i wzajemnego porozumienia między młodzieżą polską i niemiecką, zwłaszcza w kontekście uruchomionego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w bieżącym roku programu „Polacy i Niemcy: razem o potrzebach Europy”.

Program Konferencji: www.wskims.edu.pl

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną