Patronaty

Konferencja "Oblicze polityczne regionów"

Polityka poleca konferencję z udziałem Stypendystów Fundacji Tygodnika POLITYKA w akcji 'Zostańcie z nami'. Konferencja 'Oblicze polityczne regionów' odbędzie się 19-20 maja 2007.

Organizator:
Katedra Politologii
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40, Białystok

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Uczestnictwo w niej potwierdzili pracownicy naukowi kilkunastu polskich uczelni wyższych. Przedmiotem obrad będzie podjęcie problematyki regionalnej w wymiarze europejskim, krajowym oraz lokalnym, i co niezwykle ważne, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Białegostoku i Podlasia.

Tematy zgłoszonych referatów dotyczą nie tylko obrazu życia politycznego poszczególnych regionów Polski, ale również życia społecznego, publicznego, szeroko rozumianej problematyki dotyczącej kształtowania, trwałości oraz zmian „obrazu politycznego" poszczególnych regionów Polski.

Miejsce obrad: sala 305 (budynek E), Ul. Ciepła 40

Program konferencji:

SOBOTA (19.05.07) - I DZIEŃ KONFERENCJI

15.00 Rozpoczęcie obrad i przywitanie gości

Oblicze polityczne ziem polskich
Obrady 15.20 - 17.00
1. Prof. dr hab. Karol B. Janowski - „Kultura polityczna Polaków. Próba analizy teoriopolitycznej" - WSFiZ
2. Dr Michał Bilewicz*, „Autostereotypy w regionach - czyli jak Polacy postrzegają własny naród?" - Uniwersytet Warszawski
3. Dr Sylwia Mrozowska - „Polskie regiony w Unii Europejskiej - polityczne rzecznictwo interesów" - Uniwersytet Gdański
4. Mgr Agnieszka Piekutowska, „Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu konkurencyjności regionu" - Uniwersytet w Białymstoku
17.00 - 17.30 - dyskusja
19.00 - kolacja integracyjna

NIEDZIELA (20.05.07) - II DZIEŃ KONFERENCJI

Oblicze polityczne polskich regionów
Obrady 9.00 - 11.00
1. Prof. dr hab.  Andrzej Stroynowski, „Wołyń w XVIII wieku - Województwo czy region?" - Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w  Łodzi
2. Prof. dr hab. Marek Rutkowski, „Stanowisko polityczne elit administracyjnych Królestwa Polskiego wobec władz carskich (w poł. XIX w.)" -  WSFiZ
3. Dr Danuta Wróbel-Sawosz*, „Polityka narodowościowa i społeczna III Rzeszy w rejencji bydgoskiej w latach 1939-1945" - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
4. Mgr Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, mgr Barbara Węglarz, „Zróżnicowanie wewnątrzregionalne polskich województw na przykładzie Małopolski" - Akademia Pedagogiczna w Krakowie
5. Dr Anna Łoś-Tomiak, „Aktywność lubuskich organizacji pozarządowych w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu" - Uniwersytet Zielonogórski
6. Dr Magdalena Musiał-Karg, dr Jarosław Jańczak, „Położenie przygraniczne a mapa polityczna województwa lubuskiego" - Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
7. Dr Krzysztof Sidorkiewicz, „Region elbląski po wyborach samorządowych 2006 r." - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
11. 00- 11.30 przerwa na kawę

Obrady 11.30 - 13.00
1. Dr Janusz Jartyś, „Rozwój Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim" - Uniwersytet Szczeciński
2. Dr Katarzyna Dojwa, „Organizacje pozarządowe Dolnego Śląska. Portret socjologiczny" - Uniwersytet Wrocławski
3. Mgr Marcin Płoski, „Rola partii prawicowych w polskim systemie partyjnym"- Uniwersytet Wrocławski
4. Dr Łukasz Tomczak, „Centrolewica i lewica w wyborach samorządowych w Szczecinie" - Uniwersytet Szczeciński, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
5. Dr Krzysztof Gajdka, „Czy Czerwone Zagłębie nadal jest czerwone?" - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
6. Dr Roman Nowakowski, „Analiza porównawcza układu sił w Sejmiku województwa mazowieckiego w ostatnich dwóch kadencjach" - WSFiZ
13.00 - 14.00 - dyskusja
14.00 - 15.00 - obiad

Oblicze polityczne Podlasia
Obrady 15.00 - 17.00

1. Prof. dr hab. Adam Dobroński, „Czy województwo podlaskie jest regionem?" - Instytut Historii, Uniwersytet w Białymstoku
2. Dr Małgorzata Dajnowicz*, „Struktura społeczno-narodowościowa (wyznaniowa) a postawy polityczne ludności regionu północno-wschodniego (XIX/XX w.)" - WSFiZ w Białymstoku
3. Mgr Marcin Siedlecki, „Zjawisko ‘uskoku wyborczego' na Podlasiu" - WSFiZ w Białymstoku
4. Mgr Zbigniew Klimaszewski, „Nacjonalizm drogą do wolności czyli rzecz o Narodowym Odrodzeniu Polski" - WSFiZ
5. Mgr Katarzyna Ancipiuk, „Wybory w  nauce społecznej Kościoła katolickiego" - WSFiZ
6. Mgr Jacek Grun, „Kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi 2006 r. na Podlasiu" - WSFiZ
7. Mgr Rafał Mejsak, „Podlaski Oddział Straży Granicznej - problematyka zarządzania odcinkiem wschodniej granicy UE" - WSFiZ
17. 00 - 17.40 - dyskusja
17.40 - 18.00 podsumowanie konferencji

* stypendyści akcji stypendialnej „Zostańcie z nami!"

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną