Patronaty

"W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne"

W oddawanej do rąk Czytelników publikacji znajdują się teksty reprezentujące różne dyscypliny humanistyki, ale skoncentrowane na problematyce tożsamości.

„W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne" pod red. naukową dr Hanny Mamzer, Wydawnictwo Naukowe UAM.

W oddawanej do rąk Czytelników publikacji znajdują się teksty reprezentujące różne dyscypliny humanistyki, ale skoncentrowane na problematyce tożsamości. Celem jej jest ukazanie różnorodności ujęć terminu ‘tożsamość' oraz wskazanie na to, jak wiele kontrowersji on wywołuje, stanowiąc jednocześnie element wspólny wielu podejściom teoretycznym, jak i metodologicznym. Konceptualizacje tożsamości przyjmują bowiem we współczesnej humanistyce bardzo różnorodne formy: począwszy od inspiracji psychologicznych, opartych na koncepcjach rozwoju osobowości, ze szczególnym naciskiem na teoretyczne propozycje Eriksona; socjologicznych sięgających chociażby do koncepcji symbolicznych interakcjonistów; antropologicznych nawiązujących do takich rozstrzygnięć, jak te sformułowane przez Margaret Mead; filozoficznych ujęciach czerpiących z pism Paula Ricoeura, Charlesa Taylora, Emmanuela Levinasa oraz interdyscyplinarnych podejściach synkretycznie łączących elementy innych dziedzin humanistyki w teoriach chociażby Zygmunta Baumana czy Anthony'ego Giddensa.

Zamieszczone w książce teksty powstały jako efekt seminarium zorganizowanego w redakcji „Polityki" przy okazji gali wręczenia stypendiów naukowych w VI edycji akcji „Zostańcie z nami!" - wielu autorów zamieszczanych w książce tekstów jest laureatami akcji. Poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to kim się jest zyskują w tym kontekście jeszcze inny wymiar: przyjmują postać konfrontacji rozważań prowadzonych na poziomie teoretycznym z praktyczną ich aplikacją.

Spis treści:

Hanna Mamzer *  Tytułem wstępu: konceptualizacje pojęcia tożsamości.

O tożsamości teoretycznie.
Zygmunt Bauman  Tożsamość ze sklepu, tożsamość ze spiżarni.
Wojciech J. Burszta  Tożsamość w wojnie kultur.
Hanna Mamzer *  Tożsamość jako narracja.
Michał Bilewicz*  Być gorszym. O konsekwencjach zagrożenia tożsamości.

Demonstracje tożsamości w kulturze popularnej.
Joanna Roszak* Tożsame- nie to samo. Daniela Libeskinda aranżowanie/angażowanie przestrzeni publicznej.
Mariusz Czubaj Patrick Bateman spotyka Olę Kwaśniewską. Ciało i kwestia tożsamości w kulturze popularnej
Grażyna Gajewska  Tożsamość cyborgów.

Etniczno-społeczne przejawy tożsamości.
Tomasz Zalasiński* Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - aktualny stan, zagrożenia i perspektywy rozwoju.
Tomasz Zarycki* Tożsamość inteligencka współczesnych studentów moskiewskich i warszawskich.
Sławomir Banaszak  Tożsamość i działanie. Rzecz o tożsamości menedżerów.
Tomasz Wites*   Być sobą na Syberii. Czy Syberia jest przeludniona?
Dobrochna Hildebrandt  Rozważania o (utraconej) tożsamości wschodnioniemieckiej.
Danuta Wróbel-Sawosz*  Tożsamość grupowa Kosznajdrów.
Małgorzata Dajnowicz*  Tożsamość kulturowa mieszkańców wsi mazowiecko-podlaskiej.

* stypendyści akcji Fundacji Tygodnika POLITYKA „Zostańcie z nami!"

Książka do kupienia: www.press.amu.edu.pl

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną