Patronaty

Rzeczpospolita Internetowa

12 czerwca zakończył się etap przyjmowania wniosków o dofinansowanie w programie grantowym Rzeczpospolita Internetowa.

Na stronie internetowej zarejestrowało się ponad 800 grup działania z całej Polski. Rozpoczyna się etap weryfikacji wniosków, ich ocena pod kątem formalnym i merytorycznym. Zwycięzców programu poznamy już po wakacjach, a najlepsi otrzymają granty finansowe i sprzęt komputerowy na realizację swoich pomysłów.

Program Rzeczpospolita Internetowa realizowany jest przez Fundację Grupy TP oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). To już druga edycja programu. Łączna wartość dofinansowania w latach 2006-2007 wynosi 5,7 miliona złotych.

Misją Programu jest wyrównywanie szans życiowych, zawodowych i edukacyjnych na terenach słabych ekonomicznie oraz kreowanie postaw obywatelskich i budowanie społeczeństwa informacyjnego.

Zasady programu
O pieniądze mogą ubiegać się gminy wiejskie, które zawiążą Grupę Działania, skupioną wokół: szkoły, działającej w gminie organizacji pozarządowej lub biblioteki publicznej. Te nieformalne grupy przygotowują i rejestrują projekt na stronie internetowej http://www.rp-internetowa.pl/. Projekty muszą rozwiązywać bieżące problemy społeczne danego obszaru, a także być związane z edukacją i rozwojem gminy lub promować idee integracji i tolerancji.

Szczegóły organizacyjne projektów nie są ściśle określone - mogą to być wszelkie kreatywne pomysły związane z jedną z trzech kategorii tematycznych:
* edukacja i rozwój 
* nasz region 
* integracja i tolerancja

Głównym założeniem programu jest wykorzystanie Internetu, zarówno na poziomie realizacji działań jaki i prezentacji efektów.

Harmonogram 2007
Wnioski można składać do 12 czerwca 2007 roku, a zwycięzców - grantobiorców poznamy po wakacjach. Wzorem ubiegłej edycji o dofinansowanie mogą aplikować lokalne Grupy Działania liczące od 5 do 30 osób, które prawidłowo przedstawią projekt aplikując przez stronę http://www.rp-internetowa.pl/.

Dodatkowych informacji udzielają:
Biuro Programu Rzeczpospolita Internetowa
ul. Rakowiecka 30a/14
Tel. 0800 201 201 (bezpłatna infolinia dostępna w dni robocze w godz.10-15) 

http://www.rp-internetowa.pl/


Efekty 2006


W 2006 roku 644 gmin przesłało wnioski (tj. blisko połowa spośród wszystkich gmin wiejskich w Polsce). Wyłoniono 70 zwycięskich projektów, na których realizację gminy otrzymały granty finansowe, a także sprzęt komputerowy.

Przykłady projektów:

Stowarzyszenie EKO-INICJATYWA
Gmina Ryjewo, woj. Pomorskie

Tytuł projektu: Zaułek Benowo

We wsi Benowo stoi opustoszały budynek szkoły z 1930 roku, który mieszkańcy wraz ze stowarzyszeniem Eko-Inicjatywy chcą wykorzystać na utworzenie Ośrodka Edukacji Społeczno- Przyrodniczej. Będzie to pierwszy na tym terenie Ośrodek tego typu, w którym młodzież oraz dorośli będą poznawali wartości przyrodnicze regionu doliny Wisły i nie tylko. W ośrodku z wykorzystaniem Internetu i komputerów wszyscy chętni mieszkańcy Benowa przejdą kursy komputerowe. W ramach projektu udało się wyremontować jedno piętro w budynku, udało się także pozyskać kolejne środki, które pozwolą na kontynuacje prac oraz przystosowanie drugiego piętra na miejsca noclegowe dla gości Ośrodka. Uroczysta inauguracja działalności ośrodka miała miejsce 15 marca 2007 w wydarzeniu tym udział wzięło ponad 100 osób w tym przedstawiciele władz gminy, powiatu, narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej z Gdańska. W przyszłości Ośrodek będzie wykorzystywany także jako centrum konferencyjne. Pozwoli to na zdobycie środków na utrzymanie obiektu i prowadzenie zajęć dla lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie rozwoju i promocji gminy Stary Dzików
Gmina Stary Dzików, woj. Podkarpackie

Tytuł projektu: Internet jako sposób pielęgnowania lokalnej kultury, folkloru i tradycji

Lokalna Grupa Działania w gminie złożona z mieszkańców gminy Stary Dzików przy wsparciu Stowarzyszeni Rozwoju i Promocji Gminy przygotowała projekt „Internet jako sposób pielęgnowania lokalnej kultury, folkloru i tradycji". Projekt ten polega na utworzeniu na ternie całej gminy sieci sześciu Ośrodków Aktywności Lokalnej, w których prowadzone są warsztaty związane z lokalna tradycja i kulturą. W ośrodku w nowych Dzikowie odbywają się połączone warsztaty śpiewu i muzyki ludowej, wszyscy będą mogli spróbować swoich sił w ludowych utworach. Odbywają się także warsztaty kroju i szycia, na których głównie panie poznawały tajniki strojów Dzikowskich. W ramach warsztatów udało się odtworzyć tradycyjne stroje mieszkańców Dzikowa z połowy XVII w. Uczestniczki tego warsztatu zamierzają rozszerzać swoja działalność i szyć stroje regionalne także dla innych grup i zespołów z całej Polski. W każdym z Ośrodków odbywają się także cieszące się coraz większą popularnością warsztaty komputerowe.

Zespół Szkół- Szkoła i Publiczne Gimnazjum w Szalowej
Gmina Łużna, woj. małopolskie

Tytuł projektu: Ogląda nas cały świat

Szalowa jest jedyną wsią w Polsce, w której z sukcesami działa Szkoła Muzyczna. W celu wypromowania gminy mieszkańcy zamierzają przy pomocy nowoczesnych technik informacyjnych stworzyć stronę internetową, gdzie umieszczane będą nagrania, filmy, informacje  przygotowane przez młodzież szkolną. Stworzona zostanie tez multimedialna historia Szalowej. W celu wykorzystania możliwości jakie niesie rolnikom UE we współpracy z Ośrodkiem doradztwa Rolniczego GD przeprowadzi dla rolników szkolenia z zakresu wypełniania wniosków na pozyskiwanie środków na domowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne. W budynku szkolnym zostanie do tego celu wykorzystane pomieszczenie. - dotąd nieużywane.

Stowarzyszenie na rzecz gminy Somianka
Gmina Somianka, woj. mazowieckie

Tytuł projektu: Siedem Centrów Informacji i Integracji społecznej we wsiach gminy Somianka

Projekt polega na uruchomieniu w sześciu miejscowościach gminy Somianka Centrów Informacji i Integracji Społecznej. W Centrach zorganizowane zostaną szkolenia i warsztaty z obsługi komputerów i Internetu. Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych którzy pragną zdobyć wiedze i nowe umiejętności.

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną