Patronaty

VI Letnia Szkoła Wyszehradzka

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza do udziału w debatach otwartych VI Letniej Szkole Wyszehradzkiej, która odbędzie się w dniach 8 - 21 lipca 2007 w Krakowie.

Celem Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, jednego z największych niezależnych przedsięwzięć edukacyjnych w Europie Środkowej, jest stworzenie atrakcyjnego i wolnego od polityki pola współpracy dla młodych ludzi oraz umożliwienie im debaty nad ważnymi kwestiami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi i kulturalnymi.

Grupa 50 studentów, absolwentów, doktorantów, dziennikarzy i nauczycieli z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz z Białorusi, Rosji i Ukrainy jest corocznie wyłaniana na podstawie nadesłanych aplikacji przez grupę międzynarodowych partnerów projektu. Wśród wykładowców i ekspertów Szkoły są znakomici europejscy eksperci, intelektualiści, naukowcy, politycy, dziennikarze, artyści oraz przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych. Część wykładów i debat jest otwarta dla szerokiej publiczności i relacjonowana przez media.

Obecność na uroczystej inauguracji 9 lipca 2007, potwierdzili już Ambasadorzy krajów Grupy Wyszehradzkiej, którzy wezmą udział w otwartej debacie poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Wśród najważniejszych tematów tegorocznej edycji Letniej Szkoły Wyszehradzkiej znajdą się zagadnienia współpracy regionalnej i euroatlantyckiej, transformacja demokratyczna krajów pozostających poza UE oraz wsparcie tych procesów przez kraje Grupy Wyszehradzkiej. W otwartych debatach podniesione zostaną kwestie miejsca kobiet w przestrzeni publicznej oraz szczególnej roli inteligencji w procesie budowania dialogu społecznego (debaty: Kiedy kobiety milczą i Milcząca inteligencja?). W bloku poświęconym kulturze odbędą się wystawy i spotkania z artystami. Studenci w grupach narodowych prezentować będą wybrane aspekty tradycyjnej lub nowoczesnej kultury swoich krajów, co pozwoli im skonfrontować z rzeczywistością swoją niejednokrotnie powierzchowną znajomość sąsiednich krajów i narodów.

Letnia Szkoła Wyszehradzka, której inicjatorem i realizatorem jest Stowarzyszenie Willa Decjusza (od 6 lat objęta honorowym patronatem Prezydenta RP), organizowana jest we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim, Stowarzyszeniem Spraw Międzynarodowych z Pragi, Instytutem Spraw Społecznych z Bratysławy, Centrum Badawczym Etniczności i Kultury z Bratysławy, Fundacją Cracovia Express z Budapesztu oraz Fundacją EuroRegio Ukraina z Kijowa. Gościliśmy 250 studentów i absolwentów (w tym 45 uczestników z Europy Wschodniej) oraz ponad 150 gości i ekspertów międzynarodowych. W blokach artystycznych organizowaliśmy pokazy filmowe, debaty literackie, m.in. z Andrzejem Stasiukiem, Jurijem Andruchowiczem, Jerzym Stuhrem oraz spotkania z tłumaczami twórczości Czesława Miłosza. Wśród wykładowców i uczestników debat byli m.in.: Borys Tarasiuk, Stanisław Szuszkiewicz, Adam Rotfeld, Adam Michnik, Janina Paradowska, László Rajk, prof. Nina Witoszek-Fitzpatrick, prof. Michael Daxner i prof. Andrzej Zoll.
Więcej informacji na stronie internetowej http://www.villa.org.pl/

Stowarzyszenie Willa Decjusza
Kraków, ul. 28 Lipca 17a
tel.: (12) 425 36 44
faks: (12) 425 36 63
e-mail: villa@villa.org.pl
http://www.villa.org.pl/


Debaty otwarte

Milcząca inteligencja - 19 lipca, czwartek, godz. 10:00
Czy inteligencja dziś milczy? Co to jest inteligencja, intelektualizm w obecnych czasach? Poszukiwać będziemy dopowiedzi na pytania: co to znaczy być inteligentem, intelektualistą w Europie, jaki jest udział i wpływu inteligencji na życie państwowe, politykę, gospodarkę. Tematy, które będą poruszane podczas tej dyskusji to między innymi: stan inteligencji, jej rola w społeczeństwie, wyzwania współczesności; globalizacja, integracja europejska, wielokulturowość, zagrożenia cywilizacyjne.
W debacie udział wezmą wybitni przedstawiciele środowisk naukowych, kulturalnych, społecznych i politycznych.

Regional perspectives - 13 lipca, piątek, godz. 10:00
Debata dotyczy współpracy regionalnej w Europie. Jej celem jest pokazanie modeli tego typu działań na przykładzie takich organizacji jak Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski, Nordic Council i Baltic Council. Prezentowane będą struktury, obszary współpracy, stopień sformalizowania, praktyka i specyfika działalności poszczególnych związków. Ważnym elementem dyskusji będą zagadnienia przyszłości współpracy regionalnej w kontekście jednoczącej się Europy.

Kiedy kobiety milczą - 16 lipca, poniedziałek, godz. 15:00
Dyskusja dotyczy szeroko pojętej tematyki związanej z rolą kobiet we współczesnym świecie, ich statusem społecznym i zawodowym z naciskiem na obecność kobiet w życiu publicznym.
Najważniejsze proponowane zagadnienia w tej dyskusji to polityczne i społeczne wyzwania a codzienna rzeczywistość, kto myśli i mówi zamiast kobiet, Ponadto poruszanymi tematami mogą być takie kwestie, jak ruch feministyczny i feministki, a reszta kobiet i społeczeństwa, kobiety i media, obecność kobiet w polityce, prawne, kulturowe i symboliczne uwarunkowania statusu kobiet, sytuacja kobiet w wybranych krajach, problemy globalne i rola kobiet w promowaniu pokojowego współistnienia społeczeństw.

Etyka w biznesie - 17 lipca, wtorek, godz. 15:00
Wśród debat otwartych w ramach Letniej Szkoły Wyszehradzkiej tradycyjne miejsce zajmuje tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu. Tegoroczne spotkanie zostanie poświęcone zagadnieniom etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej i wezmą w nim udział praktycy realizujący zadania w zakresie Public Relations i Corporate Social Responsibility dla globalnych korporacji działających w Polsce. To właśnie duże firmy najczęściej wyznaczają standardy etycznego zarządzania w biznesie. Spotkanie podzielone zostanie na trzy części obejmujące: wykład wprowadzający, prezentacje przykładów etycznego zarządzania w globalnych korporacjach i dyskusję.

Perspektywy dla regionu Kaukazu - 18 lipca, środa, godz. 10:00

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną