Patronaty

Miasta w Internecie

Integracja. Innowacyjność. Inwestycje - Wyzwania eRozwoju lokalnego i regionalnego w latach 2007-2013 pod takim hasłem - w dniach 27-29 czerwca odbędzie się w Zakopanem XI konferencja Miasta w Internecie.

Rok 2007 otwiera nową perspektywę programowania i realizacji projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego finansowanych dzięki środkom funduszy strukturalnych. Ich średnioroczna podaż będzie niemal ośmiokrotnie większa niż w latach 2004-2007! - To wielkie wyzwanie dla władz regionalnych i lokalnych oraz ich partnerów z sektora ICT i naukowo-badawczego. To wyzwanie dla nas wszystkich, któremu - powinniśmy sobie zdać z tego sprawę - nie będziemy w stanie sprostać działając podobnie jak w latach 2004-2006 - mówi Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie.

Dlatego właśnie XI Konferencja "Miasta w Internecie" będzie miejscem roboczego spotkania wszystkich tych, którzy zamierzają nadawać ton realizacji projektów wspierających e-Rozwój regionów, miast i obszarów wiejskich: samorządowców, reprezentantów firm sektora ICT oraz wspomagających ich przedstawicieli świata badań i innowacji.

Debata dotyczyć będzie kluczowych - negatywnych i pozytywnych - uwarunkowań działania polskich samorządów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Uczestnicy zmierzą się z wyzwaniami chwili dyskutując o skutecznych modelach organizacyjnych współpracy w projektach innowacyjnych rozwiązaniach teleinformatycznych. Dyskutowane będą zastosowaniach ICT w administracji, edukacji, transporcie, zamówieniach publicznych, zarządzaniu terytorium i komunikacji między władzami a społecznościami lokalnymi.

Prezentacje przedstawią wiodący eksperci rynku ICT, praktycy samorządowi, politycy lokalni i regionalni oraz liderzy "dobrych praktyk" wdrożeń projektów w regionach UE. Konferencja będzie także miejscem debat z przedstawicielami władz centralnych, parlamentarzystami oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Przedstawiciele firm i samorządów lokalnych uczestniczący w konferencji, będą mogli skorzystać 27 czerwca br. (w godzinach przedpołudniowych) z indywidualnych konsultacji dotyczących przygotowywania i realizacji:

  • regionalnych, miejskich i powiatowych programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego (strategii)
  • projektów teleinformatycznych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka".

Gorące tematy konferencji:

  • Profesjonalne przygotowanie i finansowanie lokalnych oraz regionalnych projektów społeczeństwa informacyjnego w latach 2007-2013 - czego nauczyliśmy się z porażek i błędów w realizacji projektów w latach 2004-2006?
  • Procedury skutecznego zamawiania innowacyjnych projektów teleinformatycznych - jak uniknąć przeciągających się postępowań i uzyskać efektywność kosztową inwestycji w ICT
  • Zapewnienie interoperacyjności i komunikacji systemów informatycznych urzędów samorządowych i centralnych (rejestry, ePUAP) - co można zrobić już dziś mimo braku ogólnokrajowych uregulowań prawnych?
  • "Dobre praktyki" realizacji projektów eAdministracji, eIntegracji oraz infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w miastach i regionach Unii Europejskiej - jak skutecznie uczyć się z doświadczeń innych.

Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć na http://konferencja2007.mwi.pl/

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną