Patronaty

Informacja o XI Festiwalu Nauki - Warszawa 2007

Po raz kolejny odbędzie się w Warszawie Festiwal Nauki.

Szanowni Państwo, 
Po raz kolejny odbędzie się w Warszawie Festiwal Nauki. Naszym zamierzeniem było i jest nadal budowanie więzi nauki ze społeczeństwem. To sprzyja społecznemu zrozumieniu, że nie zbudujemy silnej, myślącej Polski, nie rozwijając badań naukowych i nie promując ich wykorzystania w obszarach nowoczesnych technologii. Lepiej rozumiejąc świat, możemy trafniej podejmować decyzje. Chcemy także pokazać możliwości wyboru ciekawych dróg życiowych ludziom młodym i pomóc w ich kształceniu nauczycielom. 

Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką EUSCEA. Na XI Festiwalu realizujemy Program subsydiowany przez Unię Europejską, „Noc Badaczy 2007" (28.09).  W ramach „Nocy" ogłoszone są dwa konkursy: „Narysuj Badacza" i „Zapytaj Badacza". Imprezy festiwalowe przygotowali pracownicy ponad 100 instytucji naukowych i edukacyjnych Warszawy proponując ponad 500 różnorodnych imprez, wiele z nich kilkakrotnie powtarzanych.

Ważnym elementem Festiwalu  są tzw. „Lekcje Festiwalowe", skierowane do zorganizowanych grup szkolnych z nauczycielem, na wszystkich etapach kształcenia. W bieżącym roku przygotowaliśmy ponad 200 typów lekcji, także kilkakrotnie powtarzanych.

W bieżącej edycji Festiwalu zwiększyliśmy także zasięg imprez dla dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp na wszystkie imprezy Festiwalu jest bezpłatny.

Pragniemy, by nasi goście zobaczyli nasze warsztaty pracy, poczuli smak dyskusji i sporu, wreszcie zauważyli, że nauka jest interesująca, a wyniki badań zrozumiałe, jeżeli tylko rozmawiamy ze sobą  „ludzkim" językiem. Takie rozmowy potrzebne są zarówno naszej publiczności jak i nam - lepiej wtedy wszyscy rozumiemy skąd przychodzi i dokąd zmierza nauka.

Magdalena Fikus, Maciej Geller 

* Informacje o Festiwalu, także pełny Program, łącznie z Programem Nocy Badaczy, na stronie http://www.icm.edu.pl/festiwal
* Pełny drukowany  Program i omówienie niektórych imprez w specjalnym dodatku Gazety Wyborczej 15 września 2007.
* Drukowane materiały promocyjne (plakaty, ulotki, programy) do odbioru w Sekretariatcie FN
* Przed, po i w trakcie festiwalu działać będzie Internetowa Gazeta Festiwalowa http://igf.waw.pl  
* Sponsorem głównym FN jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sponsorem Generalnym Polkomtel. Sponsorami są: Port Lotniczy Warszawa, im. F. Chopina, Telekomunikacja Polska, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Polska Sieć Biologii Komórkowej i Molekularnej,  Komitet Biochemii i Biofizyki PAN.
* Patronami medialnymi są: Gazeta Wyborcza, Polityka, Forum, Świat Nauki,   Delta, TVP 1 S.A.,  Radio TOK FM

P.S. Krytyk moich poglądów jest współtowarzyszem na drodze dojścia do prawdy, czy znalezienia trafniejszych rozwiązań.
Tę zasadę pracy naukowej polecamy tak naszym politykom, jak i współobywatelom.

Prof. dr hab. Magdalena Fikus,
Przewodnicząca Rady Naukowej

Wrzesień, to pora wielu powakacyjnych imprez publicznych, także Festiwalu Nauki w Warszawie. Warto pamiętać, że choć Festiwal warszawski był pierwszy (1997), to po nim nastąpiła eksplozja wielu działań. Jeżeli nas zdolności arytmetyczne nie zawodzą, to w całej Polsce, rocznie odbywa się ponad 20 festiwali we wszystkich miastach akademickich Polski. Towarzyszą im  imprezy trochę skromniejsze, ale wcale nie mniej ważne, organizowane przez lokalne wyższe uczelnie, a nawet szkoły podstawowe, gimnazja i licea. Najmłodszy festiwal odbył się z wielkim powodzeniem w dniach 8-9 września br. we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Na Festiwale przyjeżdżają całe wycieczki, co ostatnio dzieje się dość często w ramach „wyrównywania szans" młodzieży z różnych ośrodków, czyli  dzięki projektom finansowanym przez Unię Europejską. Elementy unijne znajdziecie Państwo także w Programach wielu Festiwali. W tym roku w trzech ośrodkach (Warszawa, Gliwice, Poznań)  realizowany jest projekt „Noc Badaczy", impreza która odbędzie się 28 września br., jednocześnie w kilkudziesięciu miastach europejskich.
Można powiedzieć, że każdy Festiwal, a więc także i ten warszawski, zbudowany jest  na trzech podstawach.

W Warszawie proponowane są  imprezy zorganizowane przez ponad 1000 doświadczonych i pozytywnie myślących badaczy, istnieje grono ponad 100 koordynatorów imprez lokalnych, pracuje Sekretariat Organizacyjny, w składzie: Maciej Geller (dyrektor), Magdalena Fikus (Przewodnicząca Rady Programowej, wicedyrektorka) i Anna Lesyng (sekretarz). To pierwsza podstawa - organizatorzy.

Drugą stanowi publiczność, która we wszystkich miastach dowiodła swojego zainteresowania nauką opowiadaną „ludzkim" językiem, pokazywaną w działaniu, a nawet uprawianą przez gości własnymi rękami i głową. Ta właśnie publiczność stanowi nasz  największy kapitał: od bardzo młodej młodzieży, do wiernie towarzyszących nam seniorek i seniorów. Bez publiczności Festiwal zginąłby natychmiast.

Wreszcie trzeci, równorzędny partner i sprzymierzeniec - media wszelakich rodzajów, które wspierają działania naukowców, organizują także z nimi konkretne imprezy (w Warszawie np. redakcje „Polityki" i „Przekroju", redakcje „Polskiego Radia", TOK FM, niegdyś Telewizja publiczna), różnorodne media piszą i mówią  o Festiwalu. Dziennikarze w trakcie osobistych spotkań wyrażają uznanie, zainteresowanie i poparcie.

Taka stabilizacja mogłaby sprzyjać skostnieniu formy, którego bardzo chcielibyśmy uniknąć. Szukamy zatem nowych pomysłów programowych, czekamy na sugestie i rady naszej publiczności i przedstawicieli mediów. Poszukiwanie nowych form charakteryzuje także podobne imprezy w Europie. Stowarzyszenie EUSCEA, którego byliśmy współzałożycielami, w 1999 roku liczyło 8 członków, dziś zarejestrowało się 65. Jest to działalność, której duże znaczenie przypisuje Unia i jej Komitet „Science in Society".  Festiwale europejskie są często bardziej podobne do naszego warszawskiego Pikniku Naukowego (Radio BIS i wielcy animatorzy imprezy, dyr. Robert Firmhofer z Centrum Nauki Kopernik i Prof. Łukasz Turski, fizyk z PAN i UKSW), tzn. bawią przez naukę, nastawione są głównie na młodzież, demonstrują zjawiska naukowe na placach, w parkach, supermarketach, ruchomych autobusach lub statkach naukowych,  nawet w stacjach benzynowych (choć także w uczelniach). Znany działacz w dziedzinie upowszechniania nauki, z zawodu nauczyciel fizyki, Joachim Lerch, jest twórcą „Dni Nauki" we Freibergu, odbywających się w dużym namiocie na skraju parku rozrywki typu Disneyland, zorganizował też pierwszy w Europie Festiwal Nauki dla przedszkolaków (festiwal, nie nauka) oraz zaprojektował i buduje obecnie Centrum Nauki we Freibergu.

Takie elementy działań wprowadziliśmy też w Warszawie. W tym roku mamy „Mini-festiwal" dla małych dzieci na dziedzińcu głównym Politechniki Warszawskiej, pokazy „Eksperymentuj" w namiocie nad Wisłą, stworzone przez CN Kopernik, cały zespół zajęć dla dzieci w SGGW. Nasze pokazy odbywały się nawet na pokładzie jachtu Pogorii, w rejsach po Morzu Śródziemnym, w docelowych portach postojowych. W czasie Nocy Badaczy odbędzie się wiele spotkań w ad hoc powołanych do życia kilku Kawiarniach Naukowych (dwie Kawiarnie, naukowa i filozoficzna działają w trakcie całego roku, od Festiwalu do Festiwalu). Na zaproszenie Nocy Badaczy zorganizowaliśmy dwa konkursy „Narysuj badacza" i „Zapytaj badacza" - napływają pierwsze pytania i rysunki. Uznaniem publiczności będzie się na pewno cieszyć impreza w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Fizyki, z cyklu „Jak to działa?", w tym roku poświęcona telefonii komórkowej XXI wieku.

Chcielibyśmy mieć więcej spotkań ze sztuką, ale już w tym roku można pójść do teatru, kina, na wystawy w muzeach, na koncert chóru i poznać naukowe tło dla wielkiej sztuki. Po raz pierwszy udało się też wciągnąć do programu architektów i urbanistów (impreza nr1 „Jaka Warszawa?" otwierająca Festiwal). Zamykać go będziemy drugim „gorącym tematem" „Granice medycyny eksperymentalnej' (impreza 5), sądzimy też, że nie będzie chłodno na debatach o naszej historii dzielącej lub łączącej z sąsiadami, (nr 2), o cenie nieprzeliczalnego - czyli przyrody, którą zostawiamy dzieciom i wnukom (nr 3), o maskach i twarzach demokracji (nr 4).

Program Festiwalu dostępny jest w internecie, wydrukuje go „Gazeta Stołeczna" nr 15/16 września br., a także będzie on dostępny w sekretariacie Festiwalu (tel 022 554-07-02). Zaproszenia na Lekcje wydajemy 14 września br., zaś na imprezy o ograniczonej liczbie miejsc 17 września br. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:  http://www.icm.edu.pl/festiwal

Do zobaczenia na Festiwalu Nauki w Warszawie, od 21 do 30 września.

Zapraszamy!

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną