Patronaty

Międzynarodowa konferencja na temat nowotworów i starzenia

Polityka i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN zapraszają na międzynarodową konferencję na temat nowotworów i starzenia, która odbędzie się w dniach 4-6 października 2007 r. w Centrum Dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Ks. Trojdena 2A.

Starzenie jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka choroby nowotworowej. Około dwie trzecie nowotworów występuje u ludzi powyżej 65 roku życia. Komórki nowotworowe  nie podlegają procesowi spontanicznego starzenia, a  starzenie komórkowe (senescence) jest - obok śmierci komórkowej - ucieczką przed transformacją nowotworową. Tak więc, naukowcy badający biologię nowotworów mają do czynienia z mechanizmami starzenia komórkowego i starzenia się organizmów.

Wielu klinicystów nie do końca zdaje sobie sprawę, na ile badania dotyczące procesu starzenia mogą przyczynić się do poznania i leczenia choroby nowotworowej. Wyraźnie brakuje powiązań pomiędzy tymi dwoma dziedzinami badań. Stąd idea zorganizowania 2.5-dniowej konferencji z udziałem ponad 300 uczestników z kraju i ze świata. Konferencja ma pomóc w nawiązaniu współpracy pomiędzy onkologami i gerontologami w celu zrozumienia mechanizmów transformacji nowotworowej, roli w procesie starzenia komórkowego oraz wieku organizmu, a także określenia nowych celów terapeutycznych w leczeniu nowotworów i zdefiniowania działań profilaktyki przeciwnowotworowej.

Konferencja stanowić będzie forum, na którym spotkają się wybitni naukowcy z dziedziny onkologii oraz biogerontologii. Sesje konferencji pozwolą na podjęcie dyskusji nad rolą uszkodzeń DNA, telomerów i telomerazy w transformacji nowotworowej w procesie starzenia organizmów. Dotyczyć będą też mechanizmów kontroli układu odpornościowego i interakcji środowisko-nowotwór. Część sesji poświęcona będzie roli komórek macierzystych w starzeniu i powstawaniu nowotworów, a także starzeniu komórek nowotworowych jako nowego celu terapii przeciwnowotworowej.

Konferencja ma na celu również zainteresowanie decydentów a także przedstawicieli przemysłu powiązaniami procesów starzenia i nowotworzenia.

Wszelkie informacje oraz rejestracja są dostępne na stronie: www.seneca2007.eu

Kontakt z organizatorem:
info@seneca2007.eu ; tel: 22 58 92 330

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną