Patronaty

Tomasz Wites: "Wyludnianie Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu"

Praca poświęcona przemianom ludnościowym w azjatyckiej części Rosji - największego pod względem powierzchni obszaru na świecie, na którym zachodzą procesy depopulacyjne.

Wyludnianie nie jest w tym przypadku wynikiem działań wojennych ani wychodźstwa spowodowanego katastrofami naturalnymi. Tempo i rozmiary zmniejszania się zaludnienia pozwalają wnioskować, iż mamy do czynienia z największym jak dotąd na świecie zjawiskiem powiększania się obszarów pustkowi demograficznych. Charakterystyka depopulacji Syberii pozwala na określenie specyfiki tego procesu. Na terenach wyludniających się powstaje wiele interesujących zjawisk różnie definiowanych i wyjaśnianych przez specjalistów różnych dyscyplin naukowych, w tym geografów, demografów, ekonomistów, politologów i socjologów. Książka ta jest próbą geograficznego ujęcia zagadnienia, przedstawienia przestrzennych prawidłowości i wskazania przyczyn powstania i przebiegu procesów depopulacyjnych na badanym obszarze.

TOMASZ WITES
Geograf, doktor nauk o Ziemi, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w geografii regionalnej, a szczególnie w badaniach zjawisk i procesów ludnościowych zachodzących na świecie, przede wszystkim w Azji. Tym zagadnieniom poświęcił rozprawę doktorską Przestrzenne zróżnicowanie oraz przyczyny wyludniania Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu (pracę wyróżnioną nagrodą Dziekana WGiSR UW, 2005). Prowadził obserwacje i badania terenowe m.in. w państwach dawnego ZSRR (w Rosji, Kazachstanie, Mołdawii, Ukrainie) oraz w Chinach i Indiach. Stypendysta tygodnika POLITYKA (2004) oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2006).

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, patronat: Tygodnik POLITYKA

Więcej: http://www.wuw.pl/ksiegarnia/product_info.php?products_id=4031

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną