Patronaty

Tydzień mózgu

Zapraszamy na cykl pięciu wykładów poświęconych tematyce neurologicznej.

Program Tygodnia Mózgu Warszawa 10-16 marca 2008
 

Wykłady: godz. 17.30, redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa
 

Poniedziałek, 10 marca
Neurobiologia moralności"
Prof. dr hab. Jerzy Vetulani, Instytut Farmakologii PAN, Kraków
Wszyscy ludzie wiedzą, że można postępować dobrze lub źle, a wiedza ta wydaje się wrodzona. Gdy stajemy w sytuacji, w których musimy wybrać między postępowaniem dobrym a złym dokonujemy wyboru moralnego. Dylematy moralne, czasem dramatyczne, polegają na wyborze mniejszego zła. Filozofowie moralności uważali, że wynika ona bądź z pobudek racjonalnych (Arystoteles, Kant, Mill) bądź uczuciowych (Hume, Smith).

Odkrycie neuronów lustrzanych, reagujących na zachowanie innych tak samo, jak na własne, dało podstawy neurobiologiczne dla zrozumienia współczucia, jako istotnego elementu zachowań moralnych. Badania neurobiologiczne z wykorzystaniem obrazowania pracy mózgu wykazały, że w naszych wyborach moralnych biorą udział zarówno części mózgu odpowiedzialne za rozumowanie, jak i ewolucyjnie starsze od nich struktury związane z regulacją uczuć.
 

Wtorek, 11 marca
„Placebo - leczenie czy oszustwo?"
Prof. dr hab med. Andrzej Członkowski, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Placebo zajmuje szczególne miejsce w badaniach klinicznych nowych leków. Badania takie prowadzone są zgodnie z międzynarodowymi przepisami (Dobra Praktyka Badań Klinicznych - GCP). Te standardy zapewniają nie tylko wysoką naukową jakość uzyskiwanych informacji - na pierwszym miejscu stawiają problematykę etyczną i dobro indywidualnego pacjenta biorącego udział w badaniach.

Podczas wykładu zostaną przedstawione podstawowe definicje, historia stosowania w praktyce lekarskiej, teorie działania placebo oraz jego miejsce w aktualnej praktyce medycznej, problemy etyczne i naukowe związane ze stosowaniem placebo w badaniach klinicznych nowych leków.
 

Środa, 12 marca
„Czy można uchronić się przed padaczką?"
Doc. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, Istytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Padaczka (epilepsja) jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych. Dotyka około 1% populacji. W Polsce na padaczkę cierpi około 400 tysięcy osób, a na świecie ponad 50 milionów. Wykład poświęcony będzie przedstawieniu podstawowych informacji o padaczce oraz przedstawieniu badań dotyczących zapobiegania rozwojowi padaczki.

Padaczka u dzieci może być wywołana uszkodzeniami okołoporodowymi, infekcją czy urazem głowy. Częstą przyczyną padaczki u młodzieży jest uraz głowy. U osób w średnim wieku znaczenie mają udary, nowotwory, urazy głowy. U osób starszych najczęstszą przyczyną jest udar. Niezależnie od wieku, w około połowie przypadków przyczyn pojawienia się choroby nie można jednoznacznie ustalić.
 

Czwartek, 13 marca
„Neurobiologia bólu"
Prof. dr hab. Barbara Przewłocka, Instytut Farmakologii PAN, Kraków
Ból jest to nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z aktualnie występującym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek, lub opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia. Bodziec bólowy powoduje uruchomienie szeregu zmian składających się na proces nocycepcji. Istnieje wiele endogennych systemów, które hamują przekaz informacji nocyceptywnej. W zakresie działania fizjologicznego zadaniem endogennych systemów antynocyceptywnych jest ograniczenie czasu trwania bodźca do minimum wystarczającego do spełnienia roli ostrzegawczej. Natomiast w przypadku, w którym funkcjonowanie tych systemów ulega zaburzeniu ze względu na procesy patologiczne, dochodzi do przewlekłych procesów bólowych.

Bodźce dochodzące do rogów grzbietowych rdzenia kręgowego z tkanek obwodowych podlegają wpływowi różnych mechanizmów, z których jedne nasilają a inne hamują ten przekaz. Pośród wielu systemów endogennych włączonych w proces hamowania impulsów bólowych, na specjalną uwagę zasługuje układ opioidowy ze względu na duży potencjał przeciwbólowy wykorzystywany w terapii. Wiedza na temat fizjologii i patologii układów nocyceptywnych stanowi podstawę poszukiwań nowych dróg farmakoterapii bólu.

  

Piątek, 14 marca
„Badania obrazowe mózgu"
Prof. dr hab. med. Leszek Królicki, Zakład Medycyny Nuklearnej Akademii Medycznej w Warszawie
Mózg - jedna z najwiekszych tajemnic Wszechświata. Od jego czynności zależy poczucie szczęścia i rozpaczy, emocje prowadzące do okrutnych zbrodni i zasady moralne.

Czy poznanie funkcji mózgu jest możliwe? Współczesne metody badawcze odsłaniaja nam niektóre tajemnice, ale do poznania prawdy o nas samych jest nadal daleko.
 

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną