Patronaty

Konferencja "Miasta w Internecie"

Cywilizacyjny Skok Polski. Samorządy na rzecz e-Integracji wykluczonych i transformacji administracji w regionach - pod takim hasłem w dniach 25 - 27 czerwca w Zakopanem odbędzie się 12 Konferencja „Miasta w Internecie'

Konferencja „Miasta w Internecie" od 11 lat gromadzi setki uczestników, inspirując wspólną debatę oraz prezentację poglądów na temat najważniejszych problemów e-Rozwoju regionalnego. Jest cenionym w całej Europie forum wymiany informacji i doświadczeń na temat zarządzania miastem i regionem z wykorzystaniem technologii komunikacji i informacji.

Konferencja podejmując wciąż nowe zagadnienia wychodzi naprzeciw zmieniającym się realiom polskich regionów o raz następującym wraz z nimi przeobrażeniom społecznym. Tegoroczna edycja koncentrować będzie się na debacie o strategicznej wadze przedsięwzięć i projektów zapewniających niezbędne warunki dla cywilizacyjnego skoku polskich miast, wsi i regionów. Cywilizacyjnego skoku Polaków. Dyskusje i debaty zogniskowane będą wokół organizacyjno-prawnych, społecznych i ekonomicznych aspektów inwestycji w projekty teleinformatyczne
w polskich regionach, powiatach i gminach u progu nowej perspektywy ich finansowania: lat 2007-2013.
Konferencja - w trakcie specjalnego seminarium organizowanego wspólnie z Dyrekcją Generalną „Społeczeństwo informacyjne i media" Komisji Europejskiej - podejmie po raz pierwszy w kraju  w tak szerokim zakresie problemy realizacji regionalnych polityk modernizacji i rozwoju wsi w oparciu o wdrożenia projektów teleinformatycznych. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki i koncepcje projektów zapewniających na poziomie lokalnym pełnoprawny udział w społeczeństwie informacyjnym tradycyjnym grupom wykluczenia cyfrowego np. mieszkańcom wsi, osobom niepełnosprawnym, kobietom i osobom trzeciego wieku. 

Konferencja stanie się również miejscem wielowątkowej debaty ekspertów i praktyków reprezentujących trzy sektory: administracji publicznej (rządu i samorządów), badawczo-rozwojowego oraz firm teleinformatycznych. Ich efektywna współpraca jest warunkiem rozwoju cywilizacyjnego Polski możliwego dzięki zastosowaniom ICT w modernizacyjnych projektach realizowanych przez rząd i samorządy. 

Warsztaty tematyczne i seminaria eksperckie zapewnią uczestnikom konferencji możliwość zapoznania się w szczegółach z rozwiązaniami ICT, stanowiącymi kluczowe elementy innowacyjnych projektów teleinformatycznych w wiodących regionach Unii Europejskiej, a także zrealizowanych w latach 2005-2007 w Polsce (m.in. elektroniczne środowiska przepływu pracy - obiegu dokumentów, systemy podpisu elektronicznego, CRM).

POLITYKA objęła Konfrenecję patrontem medialnym.

 

Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć na http://konferencja2008.mwi.pl/

 

 

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną