Patronaty

2nd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology: forum wymiany doświadczeń badawczych w zakresie psychologii osobowości, emocji i poznania

W dniach 18-21 września br. w Warszawie odbyła się druga edycja BSPSP zatytułowana Personality, Cognition, and Emotion.  W sympozjum wzięło udział wielu wybitnych naukowców. Na sympozjum złożyły się także sesje tematyczne, plakatowe i warsztaty. Michael W. Eysenck (Londyn), jako szef Komitetu Programowego BSPSP, otworzył sympozjum wykładem poświęconym związkowi lęku z procesami kontroli uwagowej, cieszącymi się ostatnio sporym zainteresowaniem wśród badaczy. Michael W. Eysenck od wielu lat zajmuje się lękiem jako cechą i jego wpływem na efektywność wykonywania zadań poznawczych. Problematyka ta integruje elementy psychologii osobowości, poznania i emocji.
Nico Frijda (Amsterdam) wprowadziła uczestników sympozjum w tajniki działania emocji i wyjaśniła, skąd bierze się różnorodność koncepcji emocji, z przekonaniem nawiązując do nieco anachronicznie brzmiących terminów, takich jak pasje i afekty. Nico Frijda, światowej sławy badacz emocji, zarysował również podstawy funkcjonalnej teorii emocji.
Edward Nęcka (Kraków, Warszawa) znany czytelnikom w Polsce jako autor publikacji na temat twórczości poprowadził wykład o udziale pobudzenia, nastroju i emocji w procesach kontroli przebiegu elementarnych procesów poznawczych składających się na myślenie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Optymistyczny w swoim wyrazie temat podjęła Alice M. Isen (Ithaca), która przedstawiła koncepcję emocji pozytywnych.
O wstydzie i poczuciu winy opowiadała June P. Tangney (Virginia). Przedstawiła ona poznawczo-afektywny model wyborów moralnych, na który składają się standardy, procesy poznawcze i emocje. Model ten znajduje zastosowanie zwłaszcza w odniesieniu do określania perspektyw skuteczności interwencji psychologicznych w pracy z przestępcami.

Organizatorzy: Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej oraz Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Szczegóły na: www.bspsp.edu.pl

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną