Patronaty

Konferencja dla doktorantów

15 października na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja „Mobilność doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego'.

 

Konferencja „Mobilność doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego" ma na celu zaprezentowanie indywidualnych i instytucjonalnych unijnych programów stypendialnych przeznaczonych dla kadr uczelnianych (m.in. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, 7. Program Ramowy UE). Honorowy patronat nad konferencją objęła Przewodnicząca KRASP - JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow.

Minęła już niemal dekada odkąd w dniu 19 czerwca 1999 roku ministrowie edukacji 29 krajów podpisali Deklarację Bolońską, zobowiązując się jednocześnie do utworzenia wspólnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) do 2010 roku. Szkolnictwo wyższe, które znalazło się w trudnej sytuacji wyboru pomiędzy działalnością badawczą, edukacyjną oraz innowacyjną, jest kluczem do konkurencyjności Europy i realizacji stworzonej przez władze Unii Europejskiej wizji Europy Wiedzy (Europe of Knowledge).

Uczestnikami Konferencji będą studenci studiów doktoranckich z największych polskich uczelni wyższych, przedstawiciele świata nauki i eksperci - reprezentanci Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej i Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie program stypendialny Fundacji Tygodnika Polityka pod hasłem „Zostańcie z nami".


15 października, Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski, Sala Senatu

Szczegóły na:  www.fss.org.pl

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną