Batory w Polityce

Batory w Polityce. Odc. 89

Równość szans? Wyzwania wyborcze w Polsce i za granicą

Krzysztof Izdebski rozmawia z dr Darią Paprocką, współpracowniczką European Centre for Electoral Support, OBWE oraz Rady Europy.

O równości szans w finansowaniu kampanii wyborczej, dostępie do mediów publicznych, używaniu zasobów publicznych w okresie kampanii, okręgach wyborczych oraz misji obserwacyjnej OBWE w Polsce.

Wybory samorządowe 2018 r.Anna S. Kowalska/PolitykaWybory samorządowe 2018 r.

Reklama
Reklama