Nauka dla innowacji

Nauka dla innowacji. Odc. 6.

Profesor Wojciech Knap. Siła teraherców

Profesor Wojciech Knap Profesor Wojciech Knap mat. pr.
Rozmowa z fizykiem, dyrektorem Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych CENTERA, Międzynarodowej Agendy Badawczej przy Instytucie Wysokich Ciśnień Unipress PAN.

W ramach podkastowego cyklu „Nauka dla innowacji” publikujemy rozmowy z wybitnymi polskimi naukowcami, laureatami programu Międzynarodowe Agendy Badawcze prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i finansowanego ze środków pochodzących z funduszy europejskich z programu Inteligentny Rozwój (POIR).

Promieniowanie terahercowe to niezwykle ciekawa część widma elektromagnetycznego między mikrofalami a promieniowaniem podczerwonym. Przez lata fale terahercowe wykorzystywane były przez astronomów, choć potencjalnie ze względu na cenne właściwości można by wykorzystywać w innych obszarach.

Do najbardziej obiecujących zastosowań należy niewątpliwie zaliczyć możliwość wykorzystania promieniowania terahercowego do analizy wewnętrznej struktury materiałów. Fale tej części widma przenikają papier, tworzywa sztuczne, drewno, ubrania. Jednocześnie, w odróżnieniu do promieni rentgenowskich nie są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. To otwiera przestrzeń do konstruowania skanerów umożliwiających nieinwazyjne metody analizy.

Promieniowanie terahercowe dobrze propaguje się w powietrzu niezależnie od warunków atmosferycznych. Jednocześnie ze względu na wysoką częstotliwość fale tej części widma umożliwiają przenoszenie dużej ilości informacji. Są więc potencjalnie doskonałym medium dla nowoczesnych systemów komunikacji.

Prof. Wojciech Knap kieruje Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych CENTERA powstałym przy Instytucie Wysokich Ciśnień Unipress PAN. To jedno z 14 centrów doskonałości, które działają w Polsce dzięki środkom z funduszy europejskich z Programu Inteligentny Rozwój przyznanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Celem Centrum jest rozwój technologii wykorzystujących promieniowanie terahercowe.

Z prof. Wojciechem Knapem o tym, jak przełom w rozwoju nanomateriałów otworzył możliwość rozwoju nowych technologii terahercowych, o znaczeniu badań podstawowych dla innowacji technologicznych, o planach CENTERY i międzynarodowej rywalizacji.

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze

.mat. pr..

Reklama
Reklama