Nauka dla innowacji

Podkast działu nauka „Polityki”

Rozmowy z wybitnymi polskimi naukowcami, laureatami programu Międzynarodowe Agendy Badawcze prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Reklama