Nauka dla innowacji

Nauka dla innowacji. Odc. 4

Agnieszka Chacińska. Leczenie zaczyna się od komórki

prof. Agnieszka Chacińska prof. Agnieszka Chacińska mat. pr.
Rozmowa z prof. Agnieszką Chacińską, biolożką molekularną, jedną z liderek Międzynarodowej Agendy Badawczej ReMedy, dyrektorką Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN.

W ramach podkastowego cyklu „Nauka dla innowacji” publikujemy rozmowy z wybitnymi polskimi naukowcami, laureatami programu Międzynarodowe Agendy Badawcze prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i finansowanego ze środków pochodzących z funduszy europejskich z programu Inteligentny Rozwój (POIR).

Dla medyka choroba Parkinsona czy Alzheimera to dwie różne jednostki chorobowe. Jeśli jednak spojrzy się na nie oczami biolożki, dostrzeże się wszystkie te elementy, które są dla nich wspólne. Zaburzone mitochondria, homeostaza białek – to widać od strony molekularnej. Bez zrozumienia procesów zachodzących w komórce, znalezienie skutecznych leków na choroby neurodegeneracyjne jest utrudnione, o ile nie niemożliwe. Tego typu poszukiwaniami zajmuje się właśnie prof. Agnieszka Chacińska.

Rozmawiamy z naukowczynią o jej pracy badawczej, ale też o drodze, jaka doprowadziła ją do stworzenia nowego instytutu, co w polskich realiach nie zdarza się często.

Projekt „Regenerative Mechanisms for Health” (ReMedy) prowadzony jest w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) . ReMedy to jedno z 14 centrów doskonałości, które działają w Polsce, dzięki środkom z funduszy europejskich z programu Inteligentny Rozwój przyznanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Ośrodek zajmuje się kompleksowymi i komplementarnymi ze sobą badaniami nad żywymi organizmami. Wiedza ta zostanie wykorzystana do walki z chorobami, w których komórkowe szlaki regeneracyjne są osłabione (jak w chorobach neurodegeneracyjnych) lub zbyt wzmocnione (jak w komórkach nowotworowych). Projekt ReMedy jest realizowany w powstałym pod koniec 2020 r. Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk (IMol PAN).

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

mat. pr.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama