Nauka dla innowacji

Nauka dla innowacji. Odc. 5

Profesor Maciej Wojtkowski. Oko – spojrzenie w głąb

mat. pr.
Rozmowa z fizykiem, dyrektorem Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER), Międzynarodowej Agendy Badawczej przy Instytucie Chemii Fizycznej PAN.

W ramach podkastowego cyklu „Nauka dla innowacji” publikujemy rozmowy z wybitnymi polskimi naukowcami, laureatami programu Międzynarodowe Agendy Badawcze prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i finansowanego ze środków pochodzących z funduszy europejskich z programu Inteligentny Rozwój (POIR).

Oko to jeden z najważniejszych organów i to nie tylko dlatego, że wzrok jest najważniejszym ze zmysłów. Mimo to przez setki lat postęp badań nad okiem był stosunkowo powolny. Dopiero przełomy w takich obszarach wiedzy i techniki, jak lasery, komputerowe metody obliczeniowe i sztuczna inteligencja, genomika i biologia molekularna umożliwiły rewolucyjne wręcz zmiany w metodach leczenia chorób oczu i diagnostyki medycznej opartej na badaniu oka. Przykładem przywracanie zdolności widzenia osobom dotkniętym ślepotą od urodzenia za pomocą terapii genowej.

Prof. Maciej Wojtkowski kieruje Międzynarodowym Centrum Badań Oka (ICTER) powstałym przy Instytucie Chemii Fizycznej PAN. To jedno z 14 centrów doskonałości, które działają w Polsce dzięki środkom z funduszy europejskich z Programu Inteligentny Rozwój przyznanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze.

Celem ICTER jest rozwój nowych technologii wspierających leczenie oka. Ich opracowanie i rozwój wymaga prowadzenie badań naukowych najwyższej jakości, które prowadzi interdyscyplinarny, międzynarodowy zespół badawczy. Efektem pracy są liczne publikacje naukowe w renomowanych czasopismach, zgłoszenia patentowe i rozwiązania wdrażane w praktyce klinicznej, przez niezależnie przedsiębiorstwa i firmy start-up powstały w trakcie trwania programu.

Z prof. Maciejem Wojtkowskim rozmawiamy o tym, co fizyk może wnieść do medycyny czyli o znaczeniu dużych, interdyscyplinarnych zespołów dla rozwoju nauki i innowacyjnych wdrożeń, najważniejszych wyzwaniach w badaniach nad okiem i w jakim stopniu postęp medycyny zależy od postępu w innych dziedzinach. Prof. Wojtkowski opowiada o planach ICTER i najważniejszych osiągnięciach ośrodka.

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze

.mat. pr..

Reklama
Reklama