Passent & Passent. Mój pierwszy raz

Agata Passent pyta Daniela Passenta

Rozmowa Agaty Passent o dzieciństwie w czasie wojny, dorastaniu, rodzinie, wartościach i pracy dziennikarskiej Daniela Passenta.

Reklama