Pomocnik Historyczny

Autorzy

Radosław Bania – dr hab., prof. pracuje w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego. Koncentruje się na problematyce stosunków międzynarodowych w obszarze Zatoki Perskiej. Jest autorem dwóch książek dotyczących polityki mocarstw anglosaskich wobec tego regionu.

Janusz Danecki – prof., arabista i islamista, językoznawca i literaturoznawca, pracuje w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, autor m.in.: „Polityczne funkcje islamu”, „Gramatyka języka arabskiego”, „Podstawowe wiadomości o islamie”, „Arabowie”, „Kultura i sztuka islamu”.

Marek M. Dziekan – prof., kierownik Katedry Bliskiego Wschodui Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przewodniczący Rady Programowej Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się historią cywilizacji arabsko-muzułmańskiej, islamem klasycznym i współczesnym. Autor m.in.: „Symbolika arabsko-muzułmańska. Mały słownik”, „Arabowie. Słownik encyklopedyczny” (red.), „Irak. Religia i polityka”, „Cywilizacja islamu w Azji i Afryce”, „Dzieje kultury arabskiej”.

Katarzyna Górak-Sosnowska – dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problemami społeczno-gospodarczymi świata arabskiego oraz społecznościami muzułmańskimi na Zachodzie. Opublikowała m.in. monografie „Świat arabski wobec globalizacji”, „Muzułmańska kultura konsumpcyjna”.

Mateusz Falkowski – historyk i arabista, tegoroczny absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się historią nowożytną (szczególnie historią kultury) Bliskiego Wschodu i Afryki Wschodniej; publikował m.in. w czasopismach „Afryka”, „Mówią Wieki”.

Andrzej Leligdowicz – arabista, archeolog, współpracuje z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Muzeum Archeologii.

Paulina B. Lewicka – dr, arabistka, wieloletni wykładowca w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego UW. Zajmuje się historią świata arabsko-muzułmańskiego, a zwłaszcza historią społeczną Bliskiego Wschodu w średniowieczu. Opublikowała m.in. „Šāfi‘ Ibn ‘Alī’s Biography of the Mamluk Sultan Qalāwūn. Introduction, Edition, and Commentary” oraz „Food and Foodways of Medieval Cairenes: Aspects of Life in an Islamic Metropolis of the Eastern Mediterranean”.

Ewa Machut-Mendecka – prof., arabistka i islamistka, literaturoznawczyni, pracuje w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Bliskowschodnim Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Autorka m.in.: „Archetypy islamu”, „Na szlakach Sindbada. Koncepcje współczesnej prozy arabskiej”.

Danuta Madeyska – prof., arabistka i islamistka, historyczka świata arabskiego i literaturoznawczyni, pracuje w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką podręczników akademickich do historii świata arabskiego, od starożytności po czasy obecne; także autorką wielu haseł encyklopedycznych i słownikowych.

Agata Skowron-Nalborczyk – dr, iranistka i arabistka, islamolog, adiunkt w Zakładzie Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się m.in. mniejszościami muzułmańskimi w Europie, relacjami chrześcijańsko-muzułmańskimi, wizerunkiem Europy w świecie arabsko-muzułmańskim, zagadnieniami dotyczącymi kobiet w islamie. Sekretarz generalny Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Współautorka (z Agatą Marek) leksykonu dla dziennikarzy „Nie bój się islamu”, który otrzymał w 2007 r. International Award for Interreligious Dialogue (przyznawaną przez Międzynarodową Unię Prasy Katolickiej, UCIP).

Bartosz Nowacki – archeolog, współpracownik „Wiedzy i Życia” i „Świata Nauki”.

Katarzyna Pachniak – prof. arabistyki UW, kierownik Katedry Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego UW. Zajmuje się kulturą klasycznego islamu, muzułmańską teologią, herezjografią i filozofią, a także teorią polityki, zwłaszcza klasycznej. Jest autorką wielu prac z tej dziedziny, tłumaczy także teksty arabskie oraz współczesne pozycje z języków zachodnich, poświęcone islamowi.

Magdalena Pinker – absolwentka i doktorantka Katedry Arabistyki i Islamistyki UW; zajmuje się architekturą i urbanistyką muzułmańską.

Łukasz Przybyło – doktorant Akademii Obrony Narodowej, zajmuje się m.in. historią doktryn wojskowych.

Mateusz Wilk – dr, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w dziejach klasycznego islamu i stosunków muzułmańsko-chrześcijańskich w średniowieczu, a zwłaszcza w historii muzułmańskiej Hiszpanii (al-Andalus). Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat przemian w życiu intelektualnym w muzułmańskiej Hiszpanii w IX stuleciu.

Marta Woźniak – dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o historii, specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej. Uzyskała tytuł Primus Inter Pares (w konkursie na Najlepszego Studenta w Polsce) w 2006 r. Czterokrotna stypendystka MEN.

Oraz dziennikarze POLITYKI
Iwona Kochanowska, Agnieszka Krzemińska, Adam Szostkiewicz

Pomocnik Historyczny „Historia Arabów” (100002) z dnia 07.02.2014; Od redakcji; s. 4
Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną