Pomocnik Historyczny

Cenzura: rzeczywistość wykreowana

Działalność cenzury była sprzeczna z zapisami obydwu ustanowionych w PRL konstytucji. Działalność cenzury była sprzeczna z zapisami obydwu ustanowionych w PRL konstytucji. FoKa / Forum

Instytucją niezbędną komunistom do sprawowania władzy była cenzura. Początkowo działała w ramach powołanego 19 sierpnia 1944 r. Wydziału Prasowo-Informacyjnego, który zarządzał drukarniami, dysponował papierem i kontrolował gazety. 19 stycznia 1945 r. powstało wzorowane na radzieckim Gławlicie (Głównym Urzędzie ds. Literatury i Sztuki) Centralne Biuro Kontroli Prasy przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. CBKP stworzyło ramy działania cenzury na następne 45 lat.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; TERROR; s. 34