Pomocnik Historyczny

Hufce pracy: synkowie Stalina

Junacy SP z Brygady nr 36 pomagają przy budowie elektrowni Jaworzno II. Jaworzno, czerwiec 1951 r. Junacy SP z Brygady nr 36 pomagają przy budowie elektrowni Jaworzno II. Jaworzno, czerwiec 1951 r. Jerzy Baranowski / CAF / PAP
FoKa/Forum

Synkami Stalina nazywano młodzież pracującą w Powszechnej Organizacji Służba Polsce (SP). O jej powstaniu zadecydowało Biuro Polityczne KC PPR latem 1947 r. Jednym z celów była chęć stłumienia oporu wśród młodzieży, a zarazem związanie z nowym ustrojem poprzez „uodpornienie jej na wrogie wpływy reakcji”. Na czele organizacji stała Komenda Główna, która zarządzała komendami wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi. SP podzielono na hufce szkolne, zakładowe, miejskie, wiejskie (gminne), także na męskie i żeńskie.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; BITWA O PRZEMYSŁ I HANDEL; s. 77