Pomocnik Historyczny

Pojechał dumnie, wrócił w trumnie

Trumna ze zwłokami Bolesława Bieruta, wystawiona w gmachu KC PZPR, w asyście członków BP. Warszawa, 14 marca 1956 r. Trumna ze zwłokami Bolesława Bieruta, wystawiona w gmachu KC PZPR, w asyście członków BP. Warszawa, 14 marca 1956 r. Janusz Fila / Forum
12 marca 1956 r. I sekretarz PZPR Bolesław Bierut zmarł w Moskwie. Najpierw była żałobna celebra, a potem narastający w społeczeństwie ferment.

Śmierć po referacie.

Bierut pojechał do Moskwy na XX Zjazd KPZR. Od dawna chorował. W grudniu 1955 r. przeszedł zapalenie płuc. Pojawiły się powikłania. W Moskwie zapadł na grypę. Jego stan zdrowia z godziny na godzinę pogarszał się. W ściśle tajnym raporcie czytamy: „Biuro Polityczne zawiadamia, że po przebytym ciężkim zapaleniu płuc (powtórnym) u towarzysza Tomasza w dniu 11 marca nastąpiły poważne komplikacje sercowe, które według wstępnych orzeczeń lekarskich wymagać będą wielotygodniowego, intensywnego leczenia”.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; ODWILŻ; s. 142