Pomocnik Historyczny

Transkrypcja wyrazów chińskich

Fragment książki z paralelnym zapisem tekstu (ideogramy uproszczone i pinyin), wydanej w Szanghaju w 1976 r. Publikacje takie w założeniu były narzędziem w walce z analfabetyzmem. Fragment książki z paralelnym zapisem tekstu (ideogramy uproszczone i pinyin), wydanej w Szanghaju w 1976 r. Publikacje takie w założeniu były narzędziem w walce z analfabetyzmem. Polityka

Dla używanych w tekście nazw i terminów chińskich przyjęto stosowaną dziś powszechnie – w Chinach i poza nimi – transkrypcję pinyin. Wyjątkiem są utrwalone w polszczyźnie chińskie nazwy geograficzne, takie jak: Pekin, Szanghaj, Kanton, Hongkong, Makau, Jangcy, Tybet, Mandżuria i osobowe: Konfucjusz, Mencjusz, Sun Yat-sen.

Dla prawidłowego odczytywania nazw i terminów chińskich w tej transkrypcji – w tzw. języku ogólnonarodowym (putong­hua) – potrzebne jest stosowanie się do następujących reguł:

• Spółgłoski dzielą się w języku chińskim nie na dźwięczne i bezdźwięczne, jak w językach indoeuropejskich, lecz na przydechowe i bezprzydechowe. Te pierwsze wymawia się z wyrzutem powietrza, co trochę może przypominać dodanie lekkiego h po spółgłosce. Na przykład przydechowe k można przeczytać jako k+h, p jako p+h itd. Te drugie natomiast są na ogół zbliżone do naszych spółgłosek bezdźwięcznych.

• Litery w transkrypcji pinyin oznaczające nasze spółgłoski dźwięczne wymawia się zatem podobnie jak nasze spółgłoski bezdźwięczne: b – jak p, z – jak c, d – jak t itd.

Litery oznaczające nasze spółgłoski bezdźwięczne wymawia się jako przydechowe: k jak kh, p – jak ph, t jak th, c – jak c+h itd.

Są ponadto litery wymawiane inaczej niż po polsku: j wymawia się pośrednio między ć; q – jak ć+h, r na początku sylaby – jak ż (w dialektach może pojawiać się także na końcu sylaby i wtedy czyta się je jako r), w – jak u, x – jak ś, y – jak j.

Pomocnik Historyczny „Historia Chińczyków” (100055) z dnia 05.09.2012; Wprowadzenie; s. 13
Reklama