Pomocnik Historyczny

Transkrypcja wyrazów chińskich

Fragment książki z paralelnym zapisem tekstu (ideogramy uproszczone i pinyin), wydanej w Szanghaju w 1976 r. Publikacje takie w założeniu były narzędziem w walce z analfabetyzmem. Fragment książki z paralelnym zapisem tekstu (ideogramy uproszczone i pinyin), wydanej w Szanghaju w 1976 r. Publikacje takie w założeniu były narzędziem w walce z analfabetyzmem. Polityka

Dla używanych w tekście nazw i terminów chińskich przyjęto stosowaną dziś powszechnie – w Chinach i poza nimi – transkrypcję pinyin. Wyjątkiem są utrwalone w polszczyźnie chińskie nazwy geograficzne, takie jak: Pekin, Szanghaj, Kanton, Hongkong, Makau, Jangcy, Tybet, Mandżuria i osobowe: Konfucjusz, Mencjusz, Sun Yat-sen.

Dla prawidłowego odczytywania nazw i terminów chińskich w tej transkrypcji – w tzw.