Pomocnik Historyczny

Konfucjański model państwa

„Mogłeś był Panie zdobyć cesarstwo, siedząc na koniu. Czy zdołasz nim jednak władać, nie zsiadając z konia?”. Te słowa sprawiły, że założyciel dynastii Han (od 206 r. p.n.e. ) oddał ster cesarstwa w ręce uczonych konfucjańskich. Powstał specyficzny alians wykształconej elity (sztuka rządzenia państwem, ceremoniał i legitymizacja władzy dzięki Woli Nieba i zakotwiczeniu w życiu duchowym) z dworem (dysponującym narzędziami władzy i siłą militarną).

Wszechobecne państwo konfucjańskie połączyło funkcje administracyjne (zapewnienie ludowi dostatku było fundamentem dbałości o rozwój moralny), wychowawcze (edukowało lud do przestrzegania norm li, cnoty xiao i innych wzorców, art.

Pomocnik Historyczny „Historia Chińczyków” (100055) z dnia 05.09.2012; Dzieje Chińczyków; s. 28
Reklama