Pomocnik Historyczny

Buddyzm

Najstarszy znany posąg kamienny Buddy, groty Yungang. Rzeźbę datuje się na lata panowania dynastii Wei (460 - 494). Najstarszy znany posąg kamienny Buddy, groty Yungang. Rzeźbę datuje się na lata panowania dynastii Wei (460 - 494). AN

Sen cesarza Ming. Buddyzm miał wpływ na wszystkie dziedziny życia, od filozofii i religii, przez architekturę, sztukę i literaturę, aż po obyczajowość dnia codziennego. Przyczynił się nie tylko do wzbogacenia sceny intelektualnej, pogłębienia metafizyki i rozbudowy aparatu pojęciowego, co zaowocowało także rozwojem taoizmu i powstaniem neokonfucjanizmu; pośrednio przyczynił się także do rodzimych badań nad językiem chińskim i uświadomienia sobie istnienia tonów, co z kolei miało bezpośredni wpływ na rozwój poezji i pewnych gatunków prozy.

Pomocnik Historyczny „Historia Chińczyków” (100055) z dnia 05.09.2012; DUCHOWOŚĆ; s. 40
Reklama