Pomocnik Historyczny

Nefryt i pędzel

Nosorożec z brązu z epoki Han Wcześniejszej (206 p.n.e. – 24 n.e.) Nosorożec z brązu z epoki Han Wcześniejszej (206 p.n.e. – 24 n.e.)
Opowieść o sztuce chińskiej nie ma znanych nam z naszej własnej tradycji punktów zwrotnych, niewiele w niej znajdziemy analogii do estetyki naszego kręgu kulturowego.
Trójnogi z brązu z epoki Han, znalezione w grobowcu króla Mo z Zhao (137–122 p.n.e.) Trójnogi z brązu z epoki Han, znalezione w grobowcu króla Mo z Zhao (137–122 p.n.e.)

SZTUKA STAROŻYTNA. Gdybyśmy zapytali wykształconego Chińczyka, z czym kojarzy mu się najbardziej chińska sztuka starożytna, niewątpliwie wspomniałby brązy i nefryty. Dla nas, oswojonych z pięknem kamiennych rzeźb greckich bóstw i rzymskich mężów stanu czy monumentalnych budowli europejskiego antyku, taka odpowiedź może być zaskakująca. Ale oto dzieła chińskich artystów i rzemieślników zamierzchłych czasów, które podziwiać możemy dziś, to nie rzeźba postaciowa i architektura, ale przede wszystkim sztuka tworzenia stosunkowo niewielkich naczyń ofiarnych z brązu i przedmiotów rzeźbionych w nefrycie.

Pomocnik Historyczny „Historia Chińczyków” (100055) z dnia 05.09.2012; JĘZYK I KULTURA; s. 56
Reklama