Pomocnik Historyczny

Trzy doskonałości

W dawnych Chinach nie postrzegano poezji, kaligrafii i malarstwa jako trzech odrębnych dziedzin działalności artystycznej, lecz jako trzy różne sposoby na wyrażanie i ukazywanie tego, co piękne i szlachetne. Wierzono, że prawdziwą sztukę może tworzyć jedynie ktoś odznaczający się przymiotami moralnymi, gdyż sztuka odbija i uwiecznia prawdziwe oblicze człowieka. Już w VIII w. n.e. terminu trzy doskonałości zaczęto używać w kontekście mistrzostwa w poezji, kaligrafii i malarstwie, które nie tylko dowodziło talentu i wszechstronności, ale i ogromnej erudycji, która była celem samym w sobie.

Pomocnik Historyczny „Historia Chińczyków” (100055) z dnia 05.09.2012; JĘZYK I KULTURA; s. 60
Reklama