Pomocnik Historyczny

Jedwabny szlak

Polityka

Kontakty między Wschodem a Zachodem miały miejsce, zanim Chiny zaczęły wysyłać jedwab do Europy. Dowodzą tego znajdowane w Kotlinie Tarymskiej (Kaszgarskiej)mumie ludzi o europejskich rysach twarzy, którzy przybyli tam z równin nadczarnomorskich nawet 4 tys. lat temu i osiedlili się na obrzeżach pustyni Takla Makan. Ponieważ otoczona górami Kotlina Tarymska przez tysiące lat była jedynym dogodnym miejscem do przejścia ze wschodu na zachód, stała się węzłem komunikacyjnym i kotłem kulturowym.

Pomocnik Historyczny „Historia Chińczyków” (100055) z dnia 05.09.2012; Gospodarka; s. 72
Reklama