Pomocnik Historyczny

Zmierzch cesarstwa

Chińscy milicjanci uzbrojeni w pałki i tarcze z wilkiny, czasy II wojny opiumowej (1856 - 60). Chińscy milicjanci uzbrojeni w pałki i tarcze z wilkiny, czasy II wojny opiumowej (1856 - 60). AN
Istniejące ponad dwa tysiące lat cesarstwo rozpadło się, gdy skrzyżowały się drogi buntowników przeciwko mandżurskiej dynastii Qing, zrewoltowanych modernizatorów oraz mających dalekowschodnie interesy mocarstw Zachodu.
Wznowienie handlu podczas II wojny opiumowej. Ilustracja z 1858 r.AN Wznowienie handlu podczas II wojny opiumowej. Ilustracja z 1858 r.

ZAMKNIĘTE PAŃSTWO ŚRODKA. W Chinach cesarskich dominowały, jak już wspominaliśmy, koncepcje samoizolacji i oddzielenia Chińczyków, traktowanych jako ludzie cywilizowani, od barbarzyńców. Państwo było w zasadzie zamknięte, a przekraczanie pilnie strzeżonych granic w obie strony wymagało specjalnych, i rzadko udzielanych, zezwoleń. Okresy większej otwartości zwykle nie trwały długo. Cudzoziemców albo nie wpuszczano w ogóle, albo nadzorowano ściśle ich kontakty i ograniczano je bardzo.

Pomocnik Historyczny „Historia Chińczyków” (100055) z dnia 05.09.2012; ZMIERZCH CESARSTWA I REPUBLIKA; s. 98
Reklama