Pomocnik Historyczny

Poemat Heinego

W wydaniu „Prusy. Wzlot i upadek”, w tekście „Bardowie i nosiciele”, nie podaliśmy, że przytoczone fragmenty poematu Heinricha Heinego „Niemcy. Baśń zimowa” zostały zaczerpnięte z tłumaczenia Antoniego Skibińskiego, którego przepraszamy za to przeoczenie.

Reklama