Pomocnik Historyczny

Chronologia dziejów Chin

 

Epoka legendarna


Łowiący w Sieci Zwierzęta Ofiarne – Fu Xi
Boski Oracz – Shen Nong
Cesarz Żółty – Huang Di 2697?–2597? p.n.e.
Cesarz Yao 2228?–2128?
Cesarz Shun 2128?–2071?
Cesarz Yu Wielki 2071?–2038?
Dynastia Xia 2071?–1600?

 

 

Dynastie epoki archaicznej


Dynastia Shang 1600?–1045?
Dynastia Zhou Zachodnia 1045?–771

 

 

Państwa Chin starożytnych


Dynastia Zhou Wschodnia 770–256<
Epoka Wiosen i Jesieni 770–476
Epoka Królestw Walczących 475–221

 

 

Cesarstwo


Dynastia Qin – zjednoczenie Chin 221–207
Dynastia Han Wcześniejsza (albo Zachodnia) 206 r. p.n.e.–24 r. n.e.
Dynastia Han Późniejsza (albo Wschodnia) 25–220

 

 

Epoka podziałów cesarstwa

Epoka Sześciu Dynastii 220–587
Epoka Trzech Królestw 220–265
Dynastia Jin Zachodnia 265–316
Dynastia Jin Wschodnia i Szesnaście Państw 317–420
Dynastie Południowe i Północne 420–589

 

Epoka ponownego zjednoczenia


Dynastia Sui 581–618
Dynastia Tang 618–907
Epoka Pięciu Dynastii – krótkotrwały rozpad 907–960
Dynastia Song Północna 960–1127
Obok istnieją:
Państwo Kitanów – Liao 907–1125
Państwo Tangutów – Zachodnie Xia 1038–1227
Dynastia Song Południowa 1127–1279
Obok istnieje:
Państwo Dżurdżenów – Jin 1115–1234

 

 

Absolutystyczne cesarstwo


Dynastia Yuan (mongolska) 1271–1368
Dynastia Ming (chińska) 1368–1644
Dynastia Qing (mandżurska) 1644–1912

 

Pomocnik Historyczny „Historia Chińczyków” (100055) z dnia 05.09.2012; Wprowadzenie; s. 5
Reklama