Pomocnik Historyczny

Francja: U szczytu potęgi i sławy

Napoleon koronuje Józefinę na cesarzową w katedrze Notre Dame. Malował Jacques Louis David. Napoleon koronuje Józefinę na cesarzową w katedrze Notre Dame. Malował Jacques Louis David. Getty Images / FPM
W 1811 r. napoleońskie dominium, wyrosłe z porewolucyjnej Francji, rozciągało się od Atlantyku po Bug. Społeczeństwo zaś miało nadzieję na tak mu potrzebny czas spokoju, stabilizacji i dobrobytu.
Rewolucja Francuska wg. Anglików - rysunek satyryczny z epoki.Getty Images/FPM Rewolucja Francuska wg. Anglików - rysunek satyryczny z epoki.

PIERWSZA FAZA REWOLUCJI. Przełom XVIII i XIX w. był dla Francuzów okresem nieustannej politycznej huśtawki oraz gospodarczych i społecznych zawirowań. Rewolucja, symbolicznie kojarzona ze zdobyciem Bastylii 14 lipca 1789 r., tylko w pierwszej swej fazie miała dość łagodne i spokojne oblicze. Większość społeczeństwa przyjmowała z sympatią, a niektórzy zgoła z entuzjazmem, wprowadzane na początku zmiany zmierzające do likwidacji absolutyzmu monarszego, podziałów stanowych, nierówności podatkowych, niewydolności sądownictwa, absurdów ceł wewnętrznych, anachronizmów podziałów administracyjnych, by wymienić jedynie kilka z kontestowanych zjawisk. Już jednak wówczas część szlachty zdecydowała się opuścić Francję, co zainicjowało rosnący podział w społeczeństwie. Pogłębiła go konfiskata dóbr emigrantów i ich sprzedaż na wolnym rynku.

Społeczne rozdarcie potęgowały kolejne rewolucyjne decyzje. Jedną z najważniejszych była kasata zakonów, nacjonalizacja dóbr kościelnych i uchwalenie tzw. konstytucji cywilnej kleru (lipiec 1790 r.) znoszącej zwierzchność papieża nad francuskim duchowieństwem. Potępiona przez papieża, postawiła duchownych, ale i wiernych w obliczu trudnych wyborów lojalności.

WIELKI TERROR. ZNUŻENIE REWOLUCJĄ. Bardziej jeszcze dramatyczne podziały i zniszczenia przyniosła kolejna, gwałtowna faza rewolucji po egzekucji Ludwika XVI (21 stycznia 1793 r.). Kulminacją tego okresu był jakobiński Wielki Terror (czerwiec–lipiec 1794 r.). W tym czasie walka polityczna niesłychanie się zaostrzała, a coraz ważniejszą w niej rolę zaczęła odgrywać pracująca z nadzwyczajną wydajnością gilotyna.

Pomocnik Historyczny „O roku ów: 1812” (100059) z dnia 27.11.2012; KU ZWARCIU; s. 18
Reklama